Bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) çoğaltmasını ortamdan yüklediğinizde, veri kaynağı olarak başka bir AD LDS örneği yerine, AD LDS örneğinin geri yüklenmiş bir yedeğini kullanırsınız.

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Ortamdan AD LDS çoğaltması yüklemek için
  1. Yüklemek istediğiniz AD LDS örneğinin yedek kopyasını farklı bir konuma geri yükleyin. (Yedeği AD LDS örneğinin özgün konumuna geri yüklemeyin.)

  2. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

    %windir%\adam\adaminstall /adv

  3. Active Directory basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Komut istemcisini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

  • AD LDS çoğaltmasını yalnızca bir AD LDS örneğinin yedek kopyası geri yüklenirken oluşturulan ortamdan yükleyebilirsiniz.

  • Ortamdan çoğaltma yüklemede kullanacağınız bir AD LDS örneğini geri yüklerken, dosyaları yedeklendiği özgün konuma değil, farklı bir konuma geri yüklemeniz gerekir.

  • AD LDS dosyalarını bir yedekten farklı bir konuma geri yükledikten sonra, Adamntds.dit dosyası ve Edb*.log dosyaları belirtilen konuma iç içe yerleştirilir. Örneğin, AD LDS dosyaları için geri yükleme konumu olarak C:\restore_dir belirtirseniz, Adamntds.dit ve Edb*.log dosyaları C:\restore_dir\Program Files\Microsoft AD LDS\örnekadı\data (burada örnekadı geri yüklenen AD LDS örneğini temsil eder) konumuna yerleştirilir.

Ek başvurular


İçindekiler