Csvde

Verileri virgülle ayrılmış değerler (CSV) biçiminde depolayan dosyalar kullanarak Active Directory Basit Dizin Hizmetleri’nden (AD LDS) veri alır ve verir. CSV dosya biçimi standardına dayanan toplu işlemleri de destekleyebilirsiniz.

Sözdizimi

csvde [-i] [-f DosyaAdı] [-s SunucuAdı] [-c Dize1 Dize2] [-v] [-j Yol] [-t BağlantıNoktasıNumarası] [-d TemelDN] [-r LDAPFiltresi] [-p Kapsam] [-l LDAPÖznitelikListesi] [-o LDAPÖznitelikListesi] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a KullanıcıAyırtEdiciAdı Parola] [-b KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola]

Parametreler

-i
Alma modunu belirtir. Alma modu belirtilmemişse, varsayılan mod değeri vermedir.

-f DosyaAdı
Alınan veya verilen dosya adını tanımlar.

-s SunucuAdı
Alma veya verme işlemini yapmak üzere etki alanı denetleyicisini belirtir.

-c Dize1 Dize2
Tüm Dize1’leri Dize2 ile değiştirir. Bunu genellikle, bir etki alanından diğerine veri alırken ve verme etki alanının ayırt edici adının (Dize1) alma etki alanınınkiyle (Dize2) değiştirilmesi gerektiğinde kullanırsınız.

-v
Ayrıntılı modu ayarlar.

-j Yol
Günlük dosyasının konumu ayarlar. Varsayılan değer, geçerli yoldur.

-t BağlantıNoktasıNumarası
Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP) bağlantı noktası numarasını belirtir. Varsayılan LDAP bağlantı noktası değeri 389’dur. Genel katalog bağlantı noktası 3268’dir.

-d TemelDN
Veri vermek için temelinin ayırt edici adını ayarlar.

-r LDAPFiltresi
Veri vermek için LDAP arama filtresi oluşturur.

-p Kapsam
Arama kapsamını ayarlar. Arama kapsamı seçenekleri şunlardır: Base, OneLevel veya SubTree.

-l LDAPÖznitelikListesi
Verme sorgusu sonuçlarında görüntülenecek özniteliklerin listesini ayarlar. Bu parametre atlanırsa, tüm öznitelikler geri döndürülür.

-o LDAPÖznitelikListesi
Verme sorgusu sonuçlarında atlanacak özniteliklerin listesini ayarlar. Bunu genellikle, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’nden (AD DS) nesne verirken ve bunları başka bir LDAP uyumlu dizine alırken kullanırsınız. Öznitelikler başka bir dizin tarafından desteklenmiyorsa, bu seçeneği kullanarak öznitelikleri sonuç kümesinde atlayabilirsiniz.

-g
Disk bellekli aramaları atlar.

-m
ObjectGUID ve objectSID öznitelikleri gibi, yazılamayan öznitelikleri atlar.

-n
İkili değerlerin verilmesini atlar.

-k
Alma işlemi sırasında hataları yok sayar ve işleme devam eder. Aşağıda, yoksayılan hataların tam bir listesi görülmektedir:

 • Nesne zaten var.

 • Kısıtlama ihlali.

 • Öznitelik veya değer zaten var.

-a KullanıcıAyırtEdiciAdı Parola
Komutu, sağlanan KullanıcıAyırtEdiciAdı ve Parola'yı kullanarak çalışacak şekilde ayarlar. Varsayılan olarak, komut, ağa oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır.

-b KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola
Komutu, KullanıcıAdı EtkiAlanı Parola olarak çalışacak şekilde ayarlar. Varsayılan olarak, komut, ağa oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak çalışır.

-?
Komut menüsünü görüntüler.

Açıklamalar

 • Microsoft Excel gibi uygulamalar, CSV biçimindeki verileri okuyabilir ve kaydedebilir. Ayrıca, diğer birçok Microsoft olmayan araçlar gibi, Microsoft Exchange Server yönetim araçları da CSV biçimi kullanan verileri alabilir ve verebilir.

  CSV biçimi, her birinin değeri virgülle ayrılmış bir veya birçok veri satırından oluşur. CSV dosyasının birinci satırı (kimi zaman üstbilgi olarak da algılanır), birinci satırdan sonra gelen herhangi bir satırdaki verilerle aynı sırada olan her öznitelikte yer alan adları içermelidir.

  Örnek:

  CN,Adı,Soyadı,Açıklaması

  İlkKullanıcınınOturumAçmaAdı,İlkKullanıcınınAdı,İlkKullanıcınınSoyadı,Yönetici

  İkinciKullanıcınınOturumAçmaAdı,İkinciKullanıcınınAdı,İlkKullanıcınınSoyadı,Başkan

 • csvde -r komutunu veri vermek üzere bir LDAP arama filtresi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki filtre belirli bir soyadına sahip tüm kullanıcıları verir:

  csvde -r (and(objectClass=User)(sn=Soyadı))

Biçim göstergesi

Biçim Anlamı

İtalik

Girdiğiniz bilgiler

Bold

Tam olarak gösterildiği gibi yazmanız gereken öğeler

Üç nokta (...)

Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre

Köşeli ayraçlar arasında ([])

İsteğe bağlı öğeler

Kaşlı ayraçlar ({}) arasında; seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {even|odd}

İçlerinden yalnızca birini seçebileceğiniz seçim kümesi

Courier yazı tipi

Kod veya program çıktısı.

Ek başvurular


İçindekiler