Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nin (AD LDS) her örneği uygulama verilerinin bulunduğu bir veya daha fazla uygulama dizini bölümleri içerebilir. Bir AD LDS dizin örneğindeki tüm uygulama dizini bölümleri, dizinde depolanabilecek nesne ve öznitelikleri tanımlayan tek bir şemayı paylaşır. Bir uygulama dizini oluşturduğunuzda, yeni ve boş bir uygulama bölümü oluşturabilir veya varolan bir AD LDS örneğindeki bir veya daha fazla uygulama dizini bölümünü çoğaltabilirsiniz.

Görev Başvuru

AD LDS uygulama dizini bölümleriyle ilgili bilgileri okuyun.

Dizin Bölümlerini Anlama

Uygulama dizini bölümü oluşturun.

Uygulama Dizin Bölümü Oluşturma


İçindekiler