LDAP Veri Değişim Biçimi (LDIF) dosyaları, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğine şema tanımları alma yöntemi sunar. LDIF dosyalarını,Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ile AD LDS bölümleri arasında dosya aktarmak için kullanabilirsiniz. Kullanıcı nesneleri veya proxy nesneleri oluşturmak için Microsoft tarafından sağlanan birkaç LDIF dosyasından birini alabilirsiniz. Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) ile uyumlu diğer dizinlerden alınan nesne tanımları içeren LDIF dosyaları da oluşturabilirsiniz.

Görev Başvuru

AD LDS örnekleriyle ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Örneklerini Anlama

AD LDS şemasıyla ilgili bilgileri okuyun.

AD LDS Şemasını Anlama

Ldifde ile ilgili bilgileri okuyun.

Ldifde

Almak istediğiniz LDIF dosyasını sunucuya kopyalayın.

 

Ldifde'yi çalıştırın.

AD LDS Örneğine Veri Alma


İçindekiler