ADSI Düzenleyicisi

ADSI Düzenleyicisi, bir Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeni olarak çalışır. ADSI Düzenleyicisi'ni açmak için, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) sunucu rolü yüklü olan bir bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın.

Aşağıdaki bölümlerde, konsol ağacında tıklattığınız düğüme veya Eylem menüsünde tıklattığınız komuta bağlı olarak ADSI Düzenleyicisi ek bileşeninde kullanabileceğiniz kullanıcı arabirimi (UI) seçenekleri açıklanmıştır:

ADSI Düzenleyicisi düğümü

Aşağıdaki UI seçeneklerini görüntülemek için, konsol ağacında, ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın ve Eylem menüsünde Bağlan'ı tıklatın. Bağlantı Ayarları iletişim kutusu görüntülenir

Bağlantı Ayarları iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğindeki dizin bölümüne bir bağlantı oluşturabilirsiniz:

Seçenek Ayrıntılar

Name

Bağlantı için bir görünen ad yazın. Bağlantı, konsol ağacında belirttiğiniz bağlantı adı kullanılarak listelenir.

Bağlantı Noktası

AD LDS örneğine nasıl bağlanmak istediğinizi belirtin. AD LDS örneğindeki bir ayırt edici ada veya adlandırma bağlamına bağlanabilir veya iyi bilinen bir adlandırma bağlamını seçebilirsiniz.

Not

AD LDS varsayılan olarak adlandırma bağlamı sağlamaz.

Bilgisayar

Yönetmek istediğiniz AD LDS örneğini çalıştıran bilgisayarı belirtin. Sunucu adını veya IP adresini belirtmeniz gerekir. AD LDS örneği varsayılan Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) iletişim bağlantı noktası numarasını (389) kullanmıyorsa, AD LDS örneğinin kullandığı bağlantı noktası numarasını da belirtmeniz gerekir.

Gelişmiş

AD LDS örneğine bağlantılar için kullanmak istediğiniz kimlik bilgilerini ve bağlama yöntemini belirtmek için bu düğmeyi tıklatın

Eylem menüsündeki Yenile komutu, ADSI Düzenleyicisi'nde görüntülenen bağlantı ve nesnelerle ilgili bilgileri güncelleştirir.

Bağlantı düğümü

Aşağıdaki komutları görüntülemek için, konsol ağacında önceden kurulmuş bir bağlantının düğümünü tıklatın ve ardından Eylem menüsünde, aşağıdaki tabloda yer alan komutlardan birini tıklatın:

Komut Ayrıntılar

Kaldır

Seçili olan bağlantı düğümünü ADSI Düzenleyicisi'nden kaldırır. Bu komut yalnızca ADSI Düzenleyicisi konsol ağacının içeriğini etkiler; AD LDS örneğinden hiçbir nesneyi silmez.

Şemayı Şimdi Güncelleştir

AD LDS'den şema bilgilerini yerel bilgisayarın önbelleğine yeniden yükler.

Yeni

Yeni'nin üzerine gelip Sorgu'yu tıklattığınızda yeni bir sorgu oluşturur.

Yeniden Adlandır

Bağlantı düğümü için yeni bir ad belirtir.

Yenile

ADSI Düzenleyicisi'nde görüntülenen bağlantı ve nesnelerle ilgili bilgileri güncelleştirir.

Nesne düğümü

Aşağıdaki komutları görüntülemek için, konsol ağacında AD LDS örneğindeki bir dizin bölümünde bulunan bir dizin nesnesini tıklatın ve ardından Eylem menüsünde, aşağıdaki tabloda yer alan komutlardan birini tıklatın:

Komut Ayrıntılar

Taşı

Nesneyi AD LDS'de farklı bir kapsayıcıya taşır. Hedef kapsayıcıyı seçmek için kullanabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Buradan Yeni Bağlantı

Yeni bir bağlantı oluşturur ve yeni bağlantıyı konsol ağacında ekler.

Yeni

Yeni'nin üzerine gelip Nesne'yi tıklattığınızda, seçili kapsayıcıda yeni bir alt nesne oluşturur. Nesnenin sınıfıyla başlayan bir dizi birbiriyle ilişkili iletişim kutusu açar. Seçili kapsayıcıda nesne oluşturma izniniz yoksa, hiçbir sınıf listelenmez. Bir sınıf seçildikten sonra, gereken her öznitelik için bir iletişim kutusu açılır. Son iletişim kutusunda, isteğe bağlı öznitelikleri görüntülemek ve düzenlemek için Tümü'nü tıklatın.

Sil

Seçili nesneyi AD LDS'den siler. Silme işlemini onaylamanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir. Nesneyi AD LDS'den silme izniniz yoksa bu komut menüde görüntülenmez.

Yeniden Adlandır

Nesnenin AD LDS'deki adını değiştirir.

Yenile

ADSI Düzenleyicisi'nde görüntülenen bağlantı ve nesneler ile ilgili bilgileri güncelleştirir.

Özellikler

Nesnenin öznitelik değerlerini düzenleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Parolayı Sıfırla

Bu seçenek, yalnızca bir unicodePwd özniteliği içeren nesneler için kullanılabilir. Bu seçenek, unicodePwd özniteliği değerinin sıfırlanabildiği bir iletişim kutusu görüntüler.

Ek başvurular


İçindekiler