Örnek Adı sayfasında, yüklemekte olduğunuz Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneği için kolay anımsanabilen bir ad belirlemelisiniz. Bu ad, yerel bilgisayarda bu AD LDS örneğini benzersiz olarak tanımlamak için kullanılır.

Belirlediğiniz ad aşağıdaki konumlarda görüntülenir:

  • Olay Görüntüleyicisi

  • Hizmetler ek bileşeni

  • Program Ekle veya Kaldır

Not

Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı, varsayılan olarak instanceX adını sağlar; burada X, bilgisayara yüklenen ilk AD LDS örneği için 1, ikinci AD LDS örneği için 2, vb. değerine eşittir.

Belirlediğiniz ad aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

  • Aynı bilgisayarda çalışan diğer AD LDS örneklerinin adlarından farklı olmalıdır.

  • 44 karakterden uzun olmamalıdır.

  • Yalnızca a-z, A-Z veya 0-9 arasındaki karakterleri kullanmalıdır.

  • "ntds" adı kullanılamaz.

Belirlediğiniz örnek adı, aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde hizmet adını, hizmet görünen adını ve hizmet açıklamasını oluşturmak için kullanılır:

Kurulum sırasında sağlanan ad Hizmet adı Hizmet görünen adı Hizmet açıklaması

instance1

ADAM_instance1

instance1

Boş (Varsayılan açıklama sağlanmaz.)

Ek başvurular


İçindekiler