Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nde (AD LDS) kullanıcıları ve grupları ADSI Düzenleyicisi ek bileşeni ve dizin altyapılı uygulamalar üzerinden yönetebilirsiniz. AD LDS'deki kullanıcı ve gruplar hakkında bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

AD LDS'de kullanıcı oluşturmak için, önce AD LDS ile sağlanan isteğe bağlı kullanıcı sınıflarını AD LDS şemasına almanız gerekir. Bu kullanıcı sınıfları, AD LDS'nin yüklendiği bilgisayardaki %windir%\adam dizininde bulunan alınabilir .ldf dosyalarında yer alır.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Dizine AD LDS grubu eklemek için
 1. ADSI Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Grup eklemek istediğiniz AD LDS örneği ile bağlantı kurun ve bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Örneğini Yönetmek için ADSI Düzenleyicisi'ni Kullanma.

 3. Konsol ağacında, grubu eklemek istediğiniz dizin bölümünü çift tıklatın.

 4. Konsol ağacında, grubu eklemek istediğiniz kapsayıcıyı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Nesne'yi tıklatın.

 5. Sınıf seçin'de, Grup'u ve sonra da İleri'yi tıklatın.

 6. Değer alanına yeni grubun ortak adını (CN) yazın ve İleri'yi tıklatın.

 7. Başka öznitelikler için değerler ayarlamak istiyorsanız, Diğer öznitelikler'i tıklatın.

 8. Yeni Grup için istediğiniz tüm öznitelikleri ayarladıktan sonra Son'u tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • ADSI Düzenleyicisi'ni açmak için, AD LDS sunucu rolü yüklü olan bir bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın.

 • groupType özniteliği için bir değer yazdığınızda, 2147483650 değeri (onaltılık düzende 0x80000002 eşdeğeridir) "hesap" grup türünü gösterir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Dizine AD LDS Grubu Ekleme (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137810). Windows PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Ek başvurular


İçindekiler