Bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğini geri yüklemek için izleyeceğiniz yordam, örneğin zaten var olup olmadığına ve bir yapılandırma kümesine ait olup olmadığına göre değişir:

AD LDS verilerini varolan ve bir yapılandırma kümesine ait olan bir AD LDS örneğine geri yükleme

Administrators grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

AD LDS verilerini bir yapılandırma kümesine ait olan bir AD LDS örneğine yetkili olarak geri yüklemek için
 1. Verilerin geri yükleneceği AD LDS örneği çalışıyorsa durdurun.

 2. Yedekleme'yi açın.

 3. Eylem menüsünde Kurtarma'yı tıklatın.

 4. Kaynak yedek verilerin konumunu belirtmek ve örnek verilerini kurtarmada kullanmak istediğiniz yedeği belirlemek için Kurtarma Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

 5. Kurtarma türünü seçin'de, Dosyalar ve klasörler'i tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 6. Kurtarılacak öğeleri seçin bölümünde, örneğin veri dosyalarının bulunduğu klasörü gösterin ve seçin. Varsayılan olarak, AD LDS veritabanı ve günlük dosyaları %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı konumundadır; burada örnekadı, AD LDS örneğinin adıdır.

 7. Kurtarma seçeneklerini belirtin bölümünde, Özgün konumlar ve Kurtarılan dosyaları varolan dosyaların üzerine yaz'ı tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Geri yüklemeyi tamamlamak için Son'u tıklatın.

 9. Geri yükleme tamamlandıktan sonra, Yedekleme aracını kapatın.

 10. Bir komut istemi açın.

 11. Komut satırına aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

  dsdbutil

 12. dsdbutil: istemine aşağıdaki komutu yazın ve ardından ENTER tuşuna basın:

  activate instance örnekadı

  Burada örnekadı, verileri geri yüklemek istediğiniz AD LDS örneğinin hizmet adını gösterir.

 13. dsdbutil: istemine aşağıdaki komutu yazın ve ardından ENTER tuşuna basın:

  authoritative restore

 14. authoritative restore: istemine aşağıdaki tabloda yer alan komutlardan birini yazın.

  Komut Description

  restore database

  Tüm dizin veritabanının yetkili olarak geri yüklemesini gerçekleştirir.

  restore object dn

  Ayırt edici adı dn ile gösterilen dizin nesnesinin yetkili olarak geri yüklemesini gerçekleştirir.

  restore subtree dn

  Ayırt edici adı dn ile gösterilen dizin alt ağacının yetkili olarak geri yüklemesini gerçekleştirir.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Yedekleme'yi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve Yedekleme'yi tıklatın.

 • Komut istemcisini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 • AD LDS örneğinizi durdurmak ve yeniden başlatmak için Hizmetler ek bileşenini kullanın.

 • Geri yüklenen verilerin yapılandırma kümesindeki varolan verileri otomatik olarak geçersiz kılmasını isterseniz bu yordamı kullanabilirsiniz.

 • dsdbutil öğesindeki authoritative restore komutu hakkında daha fazla bilgi için, authoritative restore: istemine ? yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

 • Çalışmakta olan bir AD LDS örneğinin üstüne kazayla başka bir AD LDS örneği geri yüklemeye başlarsanız, bilgisayarı hemen durdurmanız, AD LDS örneğini durdurmanız ve geri yükleme işlemini yeniden gerçekleştirmeniz önerilir.

Varolan AD LDS örneğinin başlatılmasını engelleyen bozuk bir veritabanını geri yükleme

Bu yordamı tamamlamak için en az Administrators grubu veya eşdeğer bir grup üyeliği gerekir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Varolan AD LDS örneğinin başlatılmasını engelleyen bozuk bir veritabanını geri yüklemek için
 1. Çalışıyorsa, verilerin geri yükleneceği AD LDS örneğini durdurun.

 2. Yedekleme'yi açın.

 3. Eylem menüsünde Kurtarma'yı tıklatın.

 4. Kaynak yedek verilerin konumunu belirtmek ve örnek verilerini kurtarmada kullanmak istediğiniz yedeği belirlemek için sihirbazın adımlarını izleyin.

 5. Kurtarma türünü seçin'de, Dosyalar ve klasörler'i tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 6. Kurtarılacak öğeleri seçin bölümünde, örneğin veri dosyalarının bulunduğu klasörü gösterin ve seçin. Varsayılan olarak, AD LDS veritabanı ve günlük dosyaları %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı konumundadır; burada örnekadı, AD LDS örneğinin adıdır.

 7. Kurtarma seçeneklerini belirtin bölümünde, Özgün konumlar ve Kurtarılan dosyaları varolan dosyaların üzerine yaz'ı tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Geri yüklemeyi tamamlamak için Son'u tıklatın.

 9. Geri yükleme tamamlandıktan sonra, Yedekleme aracını kapatın.

 10. AD LDS örneğini yeniden başlatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • AD LDS örneğinizi durdurmak için Hizmetler ek bileşenini kullanın.

 • Yedekleme'yi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Yedekleme'yi tıklatın.

 • Bu yordamı gerçekleştirdikten sonra AD LDS örneği başlatılamazsa, AD LDS örneğinizin bir yapılandırma kümesinde bulunmasına veya benzersiz olmasına bağlı olarak, uygun yordamı kullanarak AD LDS örneğini tamamen geri yükleyin.

 • Çalışmakta olan bir AD LDS örneğinin üstüne kazayla başka bir AD LDS örneği geri yüklemeye başlarsanız, bilgisayarı hemen durdurmanız, AD LDS örneğini durdurmanız ve geri yükleme işlemini yeniden gerçekleştirmeniz önerilir.

Yapılandırma kümesine ait olmayan bir AD LDS örneğini geri yükleme

Bu yordamı tamamlamak için en az Administrators grubu veya eşdeğer bir grup üyeliği gerekir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Yapılandırma kümesinde bulunmayan bir AD LDS örneğini geri yüklemek için
 1. Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak, özgün AD LDS yüklemeniz sırasında kullandığınız ayarları belirterek bir AD LDS örneği oluşturun. Ancak, yükleme sırasında bir uygulama dizini bölümü oluşturmayın.

 2. Yeni oluşturduğunuz AD LDS örneğini aşağıdaki gibi durdurun:

  1. Başlat'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra Hizmetler'i tıklatın.

  2. Hizmetler'de, AD LDS örneğini sağ tıklatın ve Durdur'u tıklatın.

 3. Yedekleme'yi açın.

 4. Eylem menüsünde Kurtarma'yı tıklatın.

 5. Kaynak yedek verilerin konumunu belirtmek ve örnek verilerini kurtarmada kullanmak istediğiniz yedeği belirlemek için Kurtarma Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

 6. Kurtarma türünü seçin'de, Dosyalar ve klasörler'i tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 7. Kurtarılacak öğeleri seçin bölümünde, örneğin veri dosyalarının bulunduğu klasörü gösterin ve seçin. Varsayılan olarak, AD LDS veritabanı ve günlük dosyaları %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı konumundadır; burada örnekadı, AD LDS örneğinin adıdır.

 8. Kurtarma seçeneklerini belirtin bölümünde, Özgün konumlar ve Kurtarılan dosyaları varolan dosyaların üzerine yaz'ı tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 9. Geri yüklemeyi tamamlamak için Son'u tıklatın.

 10. Geri yükleme tamamlandıktan sonra, Yedekleme aracını kapatın.

 11. Yeni oluşturduğunuz AD LDS örneğini aşağıdaki gibi başlatın:

  1. Başlat'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve ardından Hizmetler'i tıklatın.

  2. Hizmetler'de, AD LDS örneğini sağ tıklatın ve Başlat'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Yedekleme'yi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Yedekleme'yi tıklatın.

 • Çalışmakta olan bir AD LDS örneğinin üstüne yanlışlıkla başka bir AD LDS örneğini geri yüklemeye başlarsanız, bilgisayarı hemen yeniden başlatmanız, AD LDS örneğini durdurmanız ve geri yükleme işlemini yeniden gerçekleştirmeniz önerilir.

Bir yapılandırma kümesine ait olan bir AD LDS örneğini geri yükleme

Bu yordamı tamamlamak için en az Administrators grubu veya eşdeğer bir grup üyeliği gerekir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Yapılandırma kümesinde bulunan bir AD LDS örneğini tamamen geri yüklemek için
 1. Yapılandırma kümesindeki kalan AD LDS örneklerinden birinde, geri yüklemek istediğiniz AD LDS örneğini gösteren sunucu nesnesini aşağıdaki şekilde silin:

  1. Komut istemini açın.

  2. Komut istemine dsmgmt yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  3. dsmgmt: istemine metadata cleanup yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  4. metadata cleanup: istemine select operation target yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  5. select operation target: istemine connections yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  6. server connections: istemine aşağıdaki komutu yazın ve ardından ENTER tuşuna basın:

   connect to server bilgisayaradı:bağlantınoktasınumarası

   burada bilgisayaradı:bağlantınoktasınumarası bağlanacağınız AD LDS örneğini göstermektedir.

  7. server connections: istemine q yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  8. select operation target: istemine list sites yazın ve ardından ENTER tuşuna basın. Silmek istediğiniz sunucu nesnesinin bulunduğu siteye karşılık gelen numarayı tanımlayın.

  9. select operation target: istemine select site n yazıp ENTER tuşuna basın; burada n önceki adımda tanımlanan numarayı gösterir.

  10. select operation target: istemine list naming contexts yazıp ENTER tuşuna basın. Sunucu nesnesini silmek istediğiniz sunucuda bulunan bir adlandırma bağlamına karşılık gelen numarayı tanımlayın.

  11. select naming context n yazıp ENTER tuşuna basın; burada n önceki adımda tanımlanan numarayı gösterir.

  12. list servers in site yazın ve ardından ENTER tuşuna basın. Sunucu nesnesini silmek istediğiniz sunucuyla ilişkili olan numarayı tanımlayın.

  13. select server n yazıp ENTER tuşuna basın; burada n önceki adımda tanımlanan numarayı gösterir.

  14. select operation target: istemine q yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

  15. metadata cleanup: istemine remove selected server yazın ve ardından ENTER tuşuna basın. Sunucu nesnesinin silinmesini onaylamak için yes'i tıklatın.

  16. Ayrıca, sunucu nesnesini siteler kapsayıcısından da silmelisiniz:

   CN=Servers,CN=siteadı,CN=Sites,CN=Configuration,CN={GUID}

   Burada siteadı, sunucu nesnesinin bulunduğu sitenin adını ve GUID ise AD LDS örneğinin genel benzersiz tanımlayıcısını (GUID) gösterir.

 2. Yedekleme'yi açın.

 3. Eylem menüsünde Kurtarma'yı tıklatın.

 4. Kaynak yedek verilerin konumunu belirtmek ve örnek verilerini kurtarmada kullanmak istediğiniz yedeği belirlemek için Kurtarma Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

 5. Kurtarma türünü seçin'de, Dosyalar ve klasörler'i tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 6. Kurtarılacak öğeleri seçin bölümünde, örneğin veri dosyalarının bulunduğu klasörü gösterin ve seçin. Varsayılan olarak, AD LDS veritabanı ve günlük dosyaları %ProgramFiles%\Microsoft ADAM\örnekadı konumundadır; burada örnekadı, AD LDS örneğinin adıdır.

 7. Kurtarma seçeneklerini belirtin, Diğer bir konum'u tıklatın, kurtarılan dosyalar için geçici bir konum belirtin ve İleri'yi tıklatın.

 8. Geri yüklemeyi tamamlamak için Son'u tıklatın.

 9. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  %windir%\adam\adaminstall /adv

 10. Active Directory basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Yedekleme'yi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Yedekleme'yi tıklatın.

 • Komut istemini açmak için, Başlat'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve ardından Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 • dsmgmt ile ilgili yardım için, dsmgmt istemine ? yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

 • Çalışmakta olan bir AD LDS örneğinin üstüne yanlışlıkla başka bir AD LDS örneğini geri yüklemeye başlarsanız, bilgisayarı hemen yeniden başlatmanız, AD LDS örneğini durdurmanız ve geri yükleme işlemini yeniden gerçekleştirmeniz önerilir.

Ek başvurular


İçindekiler