Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı'ndaki Hizmet Hesabı Seçimi sayfasında, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'nin (AD LDS) bu örneği tarafından kullanılması için bir hizmet hesabı seçmeniz gerekir. Seçtiğiniz hesap, AD LDS örneğinin çalışacağı güvenlik içeriğini belirler. Hizmet hesabının yükleme sonrasında değiştirilmesi için bazı ek yapılandırma işlemleri gerekebilir.

Çoğu durumda, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri Kurulum Sihirbazı, hizmet hesabı olarak varsayılan Ağ Hizmeti hesabını kullanır. Ağ Hizmeti hesabı, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı hesabıyla benzer yetkilere sahip olan özel ve yerleşik bir hesaptır.

Hesabın adı NT AUTHORITY\NetworkService'tir. Ağ Hizmeti hesabının yerel bilgisayara erişimi sınırlıdır. Ağ kaynaklarına, bilgisayar hesabı olarak kimlik doğrulamalı erişimi vardır. Bu sınırlı erişim, tek tek hizmetler ve işlemlerin güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda sisteminizi güvenceye almanıza yardımcı olur. Ağ Hizmeti hesabı olarak çalışan hizmetler, ağ kaynaklarına bilgisayar hesabı kimlik bilgilerini kullanarak erişir.

Notlar
  • Ağ Hizmeti dışındaki bir hizmet hesabı altında çalışan bir AD LDS örneğinin denetlenmesini etkinleştirmek için, AD LDS hizmet hesabı olarak kullanılan hesaba Güvenlik denetimleri üretme hakkını atamalısınız.
  • Bir iş istasyonunu veya etki alanı kullanıcı hesabını bir hizmet hesabı olarak etkinleştirmek için, AD LDS hizmet hesabı olarak kullanılan hesaba Hizmet olarak oturum açma hakkını atamalısınız.

Ek başvurular


İçindekiler