Varolan bir Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) örneğine yeni bir uygulama dizini bölümü eklemek için Ldp.exe aracını kullanırsınız.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Varolan bir AD LDS örneğine uygulama dizini bölümü eklemek için
 1. LDP'yi açın ve bir AD LDS örneğine bağlanın ve bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Örneğini Yönetmek için Ldp.exe Aracını Kullanma.

 2. Gözat menüsünde, Alt öğe ekle'yi tıklatın.

 3. Dn kutusuna uygulama bölümü için bir ayırt edici ad yazın.

 4. Girdiyi düzenle altında, Öznitelik kutusuna ObjectClass, Değerler kutusuna da kapsayıcı yazıp Giriş'i tıklatın.

 5. Girdiyi düzenle altında, Öznitelik kutusuna örnekTürü ve Değerler kutusuna 5 yazıp Giriş'i tıklatın.

 6. Çalıştır'ı tıklatın.

  Yeni uygulama dizini bölümü eklendikten sonra, ayrıntılar bölmesinde aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

  {ayırt edici ad} eklendi

  Burada ayırt edici ad, 3. adımda yazdığınız ayırt edici addır.

 7. Kapat'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Ldp'yi açmak için, Başlat ve Çalıştır'ın üzerine gelin, ldp yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 • Uygulama dizini bölümleri, herhangi bir nesne sınıfında olabilir; ancak instanceType özniteliği için 5 değeri atanmalıdır.

Ek başvurular


İçindekiler