Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) kullanıcı ve gruplarınızı düzenli şekilde tutmak için, kullanıcı ve grupları kuruluş birimlerine (OU) yerleştirebilirsiniz. Diğer Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) tabanlı dizinlerde olduğu gibi, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ve AD LDS'de de OU'lar, kullanıcı ve grupları düzenlemek için en çok kullanılan yöntemdir.

AD LDS Administrators grubunun üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Varsayılan olarak, AD LDS kurulumu sırasında AD LDS yöneticisi olarak belirttiğiniz güvenlik sorumlusu, yapılandırma bölümündeki Administrators grubunun üyesi olur. AD LDS grupları hakkında daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Kullanıcıları ve Grupları'nı Anlama.

Dizine OU eklemek için
  1. ADSI Düzenleyicisi'ni açın.

  2. AD LDS örneğinin, OU eklemek istediğiniz dizin bölümüne bağlantı kurun ve bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. AD LDS Örneğini Yönetmek için ADSI Düzenleyicisi'ni Kullanma.

  3. Konsol ağacında, dizin bölümünü çift tıklatın, OU'yu eklemek istediğiniz kapsayıcıyı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve Nesne'yi tıklatın.

  4. Sınıf seçin'de, organizationalUnit'i ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  5. Değer kutusuna, yeni OU için bir ad yazın ve ardından İleri'yi tıklatın.

  6. Başka öznitelikler için değerler ayarlamak istiyorsanız, Diğer öznitelikler'i tıklatın.

  7. Yeni OU için istediğiniz tüm öznitelikleri ayarladıktan sonra Son'u tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • ADSI Düzenleyicisi'ni açmak için, AD LDS sunucu rolü yüklü olan bir bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ADSI Düzenleyicisi'ni tıklatın.

  • Varsayılan olarak, OU'lar yalnızca OU (OU=), ülke/bölge (C=), kuruluş (O=) veya etki alanı-DNS (DC=) nesne sınıflarının altına eklenebilir. Örneğin, o=Microsoft,c=US için bir OU ekleyebilirsiniz. cn=test,o=Microsoft,c=US için bir OU ekleyemezsiniz. Buna karşılık, OU nesne sınıfının şema tanımını diğer üst nesne sınıflarına izin verecek şekilde güncelleştirebilirsiniz.

  • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Dizine Kuruluş Birimi Ekleme (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137819). Windows PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Ek başvurular


İçindekiler