Belirteç ömrü (dakika)-Yeni bir Güvenlik Onaylama İşlemi Biçimlendirme Dili (SAML) belirteç ömrü ayarı yazmanız için yer sağlar. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı ok simgelerini de tıklatabilirsiniz. Federasyon Hizmeti, yalnızca belirli bir süre (SAML belirteci ömrü) için geçerli olan SAML belirteçleri oluşturur. SAML belirteci ömrü, bir güvenlik belirtecinin oluşturulduktan sonra geçerli olduğu süreyi tanımlar.


İçindekiler