AD FS Web Aracısını Etkinleştir-Windows NT belirteç tabanlı uygulamaları için Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) Web Aracısı'nın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirtir. AD FS Web Aracısı'nı etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. AD FS Web Aracısı'nı devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Tanımlama bilgisi yolu-Windows NT belirteç tabanlı uygulama kaynakları için tanımlama bilgisinin depolandığı konumun yolunu yazmanız için yer sağlar. Bu bilgi sağlanmazsa, tanımlama bilgisi yolu varsayılan olarak şu sitenin yolu olur: “/”.

Not

Yanlış bir tanımlama bilgisi yolu, tarayıcının sonsuz bir yeniden yönlendirme döngüsüne girmesine yol açabilir. Bu, hem talep tabanlı uygulamalar, hem de Windows NT belirteci tabanlı uygulamalar için geçerlidir.

Tanımlama bilgisi etki alanı-Tanımlama bilgisinin geçerli olduğu etki alanını yazmanız için yer sağlar.

Dönüş URL'si-Kimlik doğrulama tamamlandıktan sonra istemcinin döndürüleceği Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi'ni (URL) yazmanız için yer sağlar. Bu, genelde istemcinin başlangıçta almaya çalıştığı sayfadır. Ek olarak, bu URL'nin belirtecin Hedef Kitle öğesi ile eşleşmesi gerekir. Windows hizmeti, Hedef Kitle öğesini denetler.


İçindekiler