Bu ortağı etkinleştir-Kaynak ortağını etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. Kaynak ortağını devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu temizleyin. Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için hesap ortağı tarafından üretilen güvenlik belirteçlerini kullanır.

Görünen ad-Kaynak ortağının kolay adını yazmanız için yer sağlar.

Federasyon Hizmeti URI'si-Kaynak ortağınızın Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) yazmanız için yer sağlar; örneğin, urn:federation:treyresearch. URI soyut kaynağı veya fiziksel kaynağı tanımlayan toplu karakter dizisidir.

Federasyon Hizmeti uç noktası URL'si-Ortak kuruluşların ve uygulamaların istekler ve yanıtlar göndereceği Federasyon Hizmeti uç noktasının Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi'ni (URL) yazmanız için yer sağlar; örneğin, http://sales.treyresearch.net/adfs/ls/.

Bu ortak için Windows güven ilişkisi kullan-Kaynak ortağının ve Federasyon Hizmeti'nin bir güvenlik duvarıyla ayrılmış olup olmadığını ve Windows güvenlik tanımlayıcılarına (SID) gerek duyup duymadıklarını belirtir.

Kaynak ortağı yerel Windows SID'leri gerektirmiyorsa veya filtre uygulanmamış bir ağ bağlantısı varsa, onay kutusundaki işareti kaldırın. Güvenlik duvarları gibi aygıtlar, kuruluşunuzla kaynak ortağınız arasındaki ağ trafiğine filtre uygulamıyorsa, kuruluşunuzla kaynak ortağınız arasında filtre uygulanmamış bir ağ bağlantısı vardır.

Kaynak ortağınız yerel Windows SID'leri gerektiriyorsa veya filtre uygulanmış bir ağ bağlantısı varsa, onay kutusunu işaretleyin. Güvenlik duvarları gibi aygıtlar, kuruluşunuzla kaynak ortağınız arasındaki ağ trafiğine filtre uyguluyorsa, kuruluşunuzla kaynak ortağınız arasında filtre uygulanmış bir ağ bağlantısı vardır.

Gelişmiş kimlik gizliliğini etkinleştir-Kimlik gizliliğinin etkin veya devre dışı olduğunu belirtir. Active Directory Federasyon Hizmetleri'nin (AD SF) güvenlik belirteçlerinde gönderdiği kimlik talebinin kullanıcı bölümünü bulmayı etkinleştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.


İçindekiler