Bu talebi aşağıdaki kaynak grubuna eşle-Bu grup talebinin, Grup kutusunda belirtilmiş Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) grubuyla eşleneceğini belirtir.

Grup-Bu grup talebine eşlenecek AD DS grubunu yazmanız veya düğmesini kullanarak bu grubu bulmanız için bir yer sağlar.


İçindekiler