Talepler, bir uygulamada yetkilendirme amacıyla kullanılan, kullanıcılar hakkında yapılan ve Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) federasyonundaki her iki ortak tarafından anlaşılan açıklamalardır (örneğin ad, kimlik, anahtar, grup, ayrıcalık veya yetenek). Talep kullanan uygulama, AD FS sınıf kitaplığı kullanılarak yazılmış bir Microsoft ASP.NET uygulamasıdır. Bu tür bir uygulama, yetkilendirme kararlarını doğrudan almak için AD FS taleplerini tam olarak kullanabilir. Talep kullanan uygulama, Federasyon Hizmetleri'nin AD FS güvenlik belirteçlerinde gönderdiği talepleri kabul eder.

Administrators yerel grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Federasyon Hizmetleri güven ilkesine talep kullanan uygulama eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

Talep kullanan uygulama eklemek için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni tıklatın.

 2. Konsol ağacında, Federasyon Hizmeti, Güven İlkesi ve Kuruluşum'u çift tıklatın.

 3. Uygulamalar'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelip Uygulama'yı tıklatın.

 4. Uygulama Ekleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

 5. Uygulama Türü sayfasında Talep kullanan uygulama'yı ve sonra İleri'yi tıklatın.

 6. Uygulama Ayrıntıları sayfasında aşağıdakileri yapın ve ardından İleri'yi tıklatın:

  • Uygulama görünen adı alanına uygulamanın adını yazın.

  • Uygulama URL'sinde, uygulamanın Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi'ni (URL) yazın.

  Önemli

  Bu URL, AD FS Web Aracısında bu uygulama için yapılandırılmış dönüş URL'siyle eşleşmelidir.

 7. Kabul Edilen Kimlik Talepleri sayfasında, uygulamanın yetkilendirme kararlarını oluşturmak için kullanacağı her kimlik talep türünü seçin ve sonra İleri'yi tıklatın:

  • Uygulama, yetkilendirme kararlarını oluşturmak için kullanıcı asıl adı (UPN) kimlik talepleri gerektirirse, Kullanıcı asıl adı (UPN) onay kutusunu seçin.

  • Uygulama, yetkilendirme kararlarını oluşturmak için e-posta kimlik talepleri isterse, E-posta onay kutusunu seçin.

  • Uygulama, yetkilendirmeleri oluşturmak için ortak ad kimlik talepleri isterse Ortak ad onay kutusunu seçin.

 8. Talep kullanan uygulamayı şimdi etkinleştirmek istemiyorsanız, Bu Uygulamayı etkinleştir sayfasında, Bu uygulamayı etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın ve İleri'yi tıklatın.

 9. Yeni bir talep kullanan uygulama eklemek ve sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.


İçindekiler