Bu hesap deposunu etkinleştir-Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) hesap deposunu etkinleştirmek için bu onay kutusunu seçin. AD DS hesap deposunu devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Hesap depoları, kullanıcının kimlik bilgileriyle oturumu açmasını sağlamak ve kullanıcıya ilişkin talepleri ayıklamak için kullanılır. Tek bir Federasyon Hizmeti'nde, yapılandırılmış birden çok hesap deposu olabilir.

Görünen ad-AD DS hesap deposunun kolay adını yazmanız için yer sağlar.

Ek başvurular


İçindekiler