Etkin-Giden ortak ad talebinin etkin olup olmadığını belirtir. Talebi etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. Talebi devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Ek başvurular


İçindekiler