Active Directory Federasyon Hizmetleri Proxy'si Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeni, Windows Server 2003 R2'deki Program Ekle veya Kaldır ile Federasyon Hizmeti Proxy'si bileşenini yüklediğinizde veya Windows Server 2008 ya da Windows Server 2008 R2 işletim sistemindeki Rol Ekleme Sihirbazı'nı kullandığınızda yüklenir. Active Directory Federasyon Hizmetleri Proxy'si ek bileşenini aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

  • Bu federasyon sunucusu proxy'sinin, proxy görevi gördüğü Federasyon Hizmeti'ni yapılandırma.

  • Tarayıcı istemcilerinden ve Web uygulamalarından kullanıcı kimlik bilgilerinin nasıl toplanacağını belirleme.

Active Directory Federasyon Hizmetleri Proxy'si ek bileşenindeki ayarlar, Federasyon Hizmeti Proxy'si sanal dizinindeki Web.config dosyasında depolanır.

Federasyon Hizmeti Proxy'si düğümü

Ek bileşenin konsol ağacı hiyerarşisindeki Federasyon Hizmeti Proxy'si düğümü, geçerli federasyon sunucusu proxy'si ayarlarını gösterir. Yerel federasyon sunucusu proxy'si yapılandırmasını Active Directory Federasyon Hizmetleri Proxy'si ek bileşenindeki bu düğüm üzerinden denetlersiniz. Özel anahtara sahip gerçek istemci kimlik doğrulama sertifikası yerel bilgisayar kişisel sertifika deposundadır.

Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS), federasyon sunucusu proxy'sine yönelik yerel yapılandırma ile federasyon sunucu grubundaki tüm sunucular arasında paylaştırılan güven ilkesi yapılandırmasını ayırt eder. Yerel proxy yapılandırması Web.config dosyasında depolanır ve aşağıdaki öğeleri içerir:

  • Federasyon Hizmeti Tekdüzen Kaynak Belirleyicisi (URL)

  • Federasyon sunucusu proxy'si tarafından, Federasyon Hizmeti'nde Aktarım Katmanı Güvenliği ve Güvenli Yuva Katmanı (TLS/SSL) iletişimi için kullanılacak istemci kimlik doğrulaması sertifikası

  • Microsoft ASP.NET Web sayfaları

Ayrıca Bkz.


İçindekiler