Windows Server 2008 işletim sisteminde Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni (AD FS) planlama, tasarlama ve dağıtma konusunda bilgi için bkz. AD FS Tasarım Kılavuzu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91898) ve AD FS Dağıtım Kılavuzu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91899) (Bu sayfalar İngilizce içeriğe sahip olabilir).


İçindekiler