Etkin-Uygulamanın etkin olduğunu belirtir. Uygulamayı devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Görünen ad-Uygulamanın kolay adını yazmanız için yer sağlar.

Uygulama URL'si-Uygulamaya ait Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi'ni (URL) yazmanız için yer sağlar. Uygulama URL'si genellikle Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) tarafından korunan içeriğe ilişkin ağacın köküdür. Yapılandırılmış değer, AD FS Web Aracısı'nda yapılandırılan dönüş URL'siyle eşleşmelidir.

Ortak Anahtar Altyapısı (PKI)-Bu seçeneği belirlediğinizde, Federasyon Hizmeti bu uygulamaya ait güvenlik belirteçlerini korumak için kendi belirteç imzalama sertifikasını kullanır.

Etki alanı hizmeti hesabı-Bu seçeneği belirlediğinizde, Federasyon Hizmeti bu uygulamaya ait güvenlik belirteçlerini korumak için bir Kerberos isteği kullanır. Bu seçeneği belirlerseniz, hedef hizmet hesabına ait bir hizmet asıl adı (SPN) belirtmeniz gerekir.

Talep kullanan uygulamalara ait AD FS Web Aracısı'nda, korumalı uygulamanın uygulama havuzu kimliği için SPN'nin kaydettirilmesi gerekir; örneğin, “www/sales.treyresearch.net”.

Windows NT belirteci tabanlı uygulamalara ait AD FS Web Aracısı'nda, SPN'nin, AD FS Web Aracısı Kimlik Doğrulama Hizmeti'nin (genellikle makine hesabı, grup haline getirilmiş tasarımlardakiler dışında) hizmet hesabı için kaydettirilmesi gerekir; örneğin, host/sales.


İçindekiler