Belirteç ömrü (dakika)-Yeni bir Güvenlik Onaylama İşlemi Biçimlendirme Dili (SAML) belirteç ömrü ayarı yazmanız için yer sağlar. Bu, Oturum Açma Hızlandırıcısı Belirtecinin (LAT) ömrüdür; tanımlama bilgisi olarak da bilinir. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı oku tıklatabilirsiniz. Federasyon Hizmeti, yalnızca belirli bir süre için geçerli olan SAML belirteçleri oluşturur. SAML belirteci ömrü, bir güvenlik belirtecinin oluşturulduktan sonra geçerli olduğu süreyi tanımlar. Bu alan için en düşük değer bir dakikadır. Varsayılan değer 600 dakikadır.

Güven ilkesi yenileme aralığı (dakika)-Güven ilkesi yenileme aralığına ait yeni bir ayar yazmanız için yer sağlar. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı ok simgelerini de tıklatabilirsiniz. Güven ilkesi yenileme aralığı, Federasyon Hizmeti'nin güven ilkesinin değişip değişmediğini denetleme ve yeniyse güven ilkesini yükleme işlemini gerçekleştirme sıklığını belirtir. Bu alan için en düşük değer 5 dakikadır. Varsayılan değer 60 dakikadır.

Windows etki alanı güven arabelleği yenileme aralığı (dakika)-Windows etki alanı güven arabelleği yenileme aralığına ait yeni bir ayar yazmanız için yer sağlar. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı ok simgelerini de tıklatabilirsiniz. Arabelleğe filtre uygulayan güvenlik kimliğinin (SID) yenileme aralığı, Federasyon Hizmeti'nin Windows güven bilgilerini yenileme sıklığını belirler. Varsayılan değer 60 dakikadır.


İçindekiler