Active Directory Federasyon Hizmetleri ek bileşenindeki Güven İlkesi düğümü, güven ilkesi dosyasında depolanan güven ilkesi yapılandırma bilgilerini gösterir. Güven ilkesi dosyası .xml dosya biçiminde depolanır. Federasyon sunucu grubundaki birinci federasyon sunucusunun kurulması sırasında oluşturulur. Güven ilkesi dosyası yolu, yerel Web.config dosyasında yapılandırılır. Uygun olduğunda, federasyon sunucu grubundaki tüm bilgisayarlar tarafından erişilebilmesi için, güven ilkesi dosyasını ağ paylaşımında depolayın.

Not

Güven ilkesi yapılandırma bilgilerini düzenlemek için Güven İlkesi düğümünü kullanmanız önemle önerilir. Dosyadaki güven ilkesi yapılandırma bilgilerini el ile düzenleyemezsiniz.


İçindekiler