Windows belirteci tabanlı aracı ve Federasyon Hizmeti Proxy'si rol hizmetlerinin her ikisi de geçerli bir federasyon sunucusunun konumunu belirten bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URL) gerektirir. Bu, kimlik bilgilerinin ve belirteçlerin işlenmek üzere rol hizmetinden federasyon sunucusuna başarılı şekilde yönlendirilmesi için gereklidir.


İçindekiler