Etkin-Bu ortak ad talebinin etkin olup olmadığını belirtir. Ortak ad talebini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. Ortak ad talebini devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Talep adı-Bu talebin kolay adı.

Talep türü-Ortak ad, bir talebi kişiselleştirmek için kullanılan rasgele dizedir. Güvenlik belirteci tek bir ortak ad talebi içerebilir. Ortak ad talebinin benzersizliğini garanti edecek bir mekanizmanın veya belirli bir ortağın verilen ortak adı onaylama yetkisinin olmadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, yetkilendirme kararlarında bu talep türünü kullanırken dikkatli olun.

Kimlik talebi türleri, e-posta, kullanıcı asıl adı (UPN) ve ortak ad içerir. Bir belirteçte bu kimlik talebi türlerinden birden fazlası bulunuyorsa, kimlik talepleri aşağıdaki sırayla doldurulur:

  1. UPN

  2. E-posta

  3. Ortak ad

Denetimi sınırla-Talep üretildiğinde veya eşlendiğinde talep değerinin denetlenip denetlenmediğini veya paylaşılıp paylaşılmadığını belirtir.

Ek başvurular


İçindekiler