Windows güven ilişkisi kullan-Hesap ortağının bir Windows güven ilişkisi kullanıp kullanamayacağını belirtir.

Hesap ortağının bu kuruluşla bir Windows güven ilişkisi yoksa, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Not

Bu onay kutusunun işaretlenmesi Orman Güveni Olan Federe Web SSO'su tasarımını etkinleştirir.

Tüm Active Directory Etki Alanı Hizmetleri etki alanları ve ormanları-Kullanıcıların, bu hesap ortağı tarafından güvenilen herhangi bir Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) etki alanına veya ormanına ait olabileceğini belirtir.

Belirlenmiş Active Directory Etki Alanı Hizmetleri etki alanları ve ormanları-Bu hesap ortağı tarafından güvenilen hangi AD DS etki alanlarına veya ormanlarına izin verileceğini seçmek istediğinizi belirtir.


İçindekiler