Hata-Önemli sorunlar tarafından günlüğe kaydedilen olayların olay günlüğüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir.

Uyarı-Çok önemli olmayan ama ileride sorun oluşturabilecek olayların olay günlüğüne kaydedilip edilmeyeceğini belirtir.

Bilgilendirici-Protokol Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicileriyle (URL) yapılan yönlendirmeler, belirteç doğrulamaları veya talep eşlemeleri gibi, günlüğe kaydedilen bilgilendirici olayların kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir.

Denetim başarılı-Bu Federasyon Hizmeti'nde yapılan her güven ilkesi değişikliği veya başarılı kimlik doğrulama için bir güvenlik denetimi kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir. Tüm başarı kayıtları olay günlüğüne kaydedilir. Bu ayara ek olarak, sistem denetim ilkesinin, Güvenlik günlüğünde denetimleri kabul etmek için uygun şekilde yapılandırılması gerekir.

Denetim başarısız-Bu Federasyon Hizmeti'nde güven ilkesini değiştirmek üzere yapılan her başarısız deneme için bir güvenlik denetimi kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir. Tüm başarısız denetim kayıtları Güvenlik günlüğüne kaydedilir.

Ayrıntılı başarı-Başarılı kimlik doğrulamaları için ayrıntılı güvenlik denetimi kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir.

Ayrıntılı hata-Başarısız kimlik doğrulamaları için ayrıntılı güvenlik denetimi kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtir.


İçindekiler