Talep adı-Yeni kuruluş talebinin adını yazmanız için yer sağlar.

Diğer talep türlerinden olmayan herhangi bir yetkilendirme bilgisiyle iletişim kurmak için Talep adı alanını kullanın. Sabit bir özel alt türler kümesi belirtmeniz gerekir; örneğin, çalışanın numarası, adı ve soyadı gibi ayrıntılar belirterek Talep adı'nı genişletebilirsiniz. Her özel alt tür, talep doldurma ve eşleme için ayrı bir yönetim birimidir. Belirli bir özel alt tür talebinin değeri, son uygulama tarafından görülen düzensiz bir dizedir.

Bu talebin denetimini sınırla-Talep üretildiğinde veya eşlendiğinde talep değerinin denetlenip denetlenmeyeceğini veya paylaşılıp paylaşılmayacağını belirtir. Denetim, talebin adını belirtir, ancak talebin değeri atlanır. Sosyal Güvenlik Numarası, sınırlı talep için bir örnektir.

Grup talebi -Bu kuruluş talebinin grup talebi türünde olmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Özel talep -Bu kuruluş talebinin özel talep türünde olmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Ek başvurular


İçindekiler