Bu bölümde, hesap depoları eklemek ve yapılandırmak için gereken aşağıdaki kavramsal bilgiler ve yönerge bilgileri sağlanmıştır:


İçindekiler