Bu hesap deposunu etkinleştir-Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) hesap deposunun etkin veya devre dışı olduğunu belirtir. AD LDS hesap deposunu etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. AD LDS hesap deposunu devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Hesap depoları, bir kullanıcının kimlik bilgileriyle birlikte oturum açmasını sağlamak ve kullanıcıya yönelik güvenlik taleplerini ayıklamak için kullanılır.

Görünen ad-AD LDS hesap deposunun kolay adını yazmanız için yer sağlar.

URI-AD LDS hesap deposunun Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) yazmanız için yer sağlar. URl, soyut kaynak veya fiziksel kaynak tanımlamak için kullanılan sıkıştırılmış bir karakter dizesidir. URl, şema adı ve iki nokta üst üste işareti ile bunları izleyen şemaya özgü verilerden oluşur. http, ldap, gopher ve ftp gibi URL'ler geçerli URI'lerdir; ayrıca urn:fed:şirketadı gibi Tekdüzen Kaynak Adları da (URN) geçerlidir. Kendi özel URl biçiminizi de kullanabilirsiniz, örneğin, fed://kimlik-sts.

Ek başvurular


İçindekiler