Yeni bir kaynak ortağını el ile veya bir ilke dosyası alarak eklemek için Kaynak Ortağı Ekleme Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Active Directory Federasyon Hizmetleri'nin (AD FS) bu sürümündeki geliştirilmiş alma işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Windows Server 2008 AD FS'deki Yenilikler (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Hesap deponuzda hesapları olan kullanıcılara Web uygulaması sağlayacak bir kaynak ortağı eklemek için bu sihirbazı kullanın: Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) veya Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS).

Administrators yerel grubu üyeliği veya eşdeğeri, bu yordamları tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

El ile kaynak ortağı ekleme

El ile kaynak ortağı eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

El ile kaynak ortağı eklemek için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni tıklatın.

 2. Konsol ağacında Federasyon Hizmeti, Güven İlkesi ve Ortak Kuruluşlar'ı çift tıklatın.

 3. Konsol ağacında, Kaynak Ortakları seçeneğini sağ tıklattıktan sonra Yeni'nin üzerine gelin ve ardından Kaynak Ortağı’nı tıklatın.

 4. Kaynak Ortağı Ekleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

 5. İlke Dosyası Al sayfasında Hayır'ın seçili olduğundan emin olduktan sonra İleri'yi tıklatın.

 6. Kaynak Ortağı Ayrıntıları sayfasında, aşağıdaki işlemi yapın ve sonra İleri'yi tıklatın:

  • Görünen ad'da, kaynak ortağının adını yazın.

  • Federasyon Hizmeti URI'si öğesinde, kaynak ortağının Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'nı (URI) yazın.

  • Federasyon Hizmeti uç noktası URL'si'nde, Federasyon Hizmeti'nin Tekdüzen Kaynak Belirleyicisi'ni (URL) yazın.

 7. Federasyon Senaryosu sayfasında, aşağıdakilerden birini yapın ve ardından İleri'yi tıklatın:

  • Başka bir kuruluşla federe güven oluşturuyorsanız veya varolan bir orman güvenini kullanmak istemiyorsanız, Federe Web SSO'su öğesini tıklatın.

  • Her iki taraf zaten bir orman güvenini paylaşırken aynı kuruluş içinde federe güven oluşturuyorsanız, Orman Güveni Olan Federe Web SSO'su öğesini tıklatın.

 8. Kaynak Ortağı Kimlik Talepleri sayfasında, kaynak ortağıyla paylaşılacak bir veya daha çok kimlik talebi seçin, sonra İleri'yi tıklatın:

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için kullanıcı asıl adı (UPN) taleplerini gerektiriyorsa, UPN Talebi onay kutusunu seçin.

  Not

  Orman Güveni Olan Federe Web SSO'su senaryosunu seçtiyseniz, UPN Talebi seçeneği belirlenir ve yapılandırılamaz. Bunun nedeni, bu senaryo için UPN taleplerinin gerekli olmasıdır.

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için e-posta talepleri gerektiriyorsa, E-posta Talebi onay kutusunu seçin.

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için ortak ad talepleri gerektiriyorsa, Ortak Ad Talebi onay kutusunu seçin.

 9. Kimlik talebi olarak UPN Talebi'ni seçtiyseniz, UPN Soneki Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın, sonra İleri'yi tıklatın:

  • Tüm UPN soneklerini değiştirmeden geçirmek için Tüm UPN soneklerini değiştirmeden geçir'i tıklatın.

  • Tüm UPN soneklerini farklı bir sonekle değiştirmek için Tüm UPN soneklerini şununla değiştir'i tıklatın, sonra tüm UPN soneklerini değiştirmek için kullanmak istediğiniz soneki yazın.

 10. Kimlik talebi olarak E-posta Talebi'ni seçtiyseniz, E-posta Soneki Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın, sonra İleri'yi tıklatın:

  • Tüm e-posta soneklerini değiştirmeden geçirmek için Tüm E-posta soneklerini değiştirmeden geçir'i tıklatın.

  • Tüm e-posta soneklerini farklı bir sonekle değiştirmek için Tüm E-posta soneklerini şununla değiştir'i tıklatın, sonra tüm e-posta soneklerini değiştirmek için kullanmak istediğiniz soneki yazın.

  Not

  Ortak ad talepleri, ek bilgi gerektirmez.

 11. Kaynak ortağını şimdi etkinleştirmek istemiyorsanız, Bu Kaynak Ortağını etkinleştir sayfasında Bu kaynak ortağını etkinleştir onay kutusundaki işareti kaldırıp İleri'yi tıklatın.

 12. Yeni kaynak ortağını ekleyip, sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.

İlke dosyası alarak bir kaynak ortağı ekleme

İlke dosyası alarak kaynak ortağı eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

İlke dosyası alarak bir kaynak ortağı eklemek için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Active Directory Federasyon Hizmetleri'ni tıklatın.

 2. Konsol ağacında Federasyon Hizmeti, Güven İlkesi ve Ortak Kuruluşlar'ı çift tıklatın.

 3. Kaynak Ortakları'nı çift tıklatın, Yeni'nin üzerine gelip Kaynak Ortağı'nı tıklatın.

 4. Kaynak Ortağı Ekleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

 5. İlke Dosyası Al sayfasında, aşağıdakilerden birini yaptıktan sonra İleri'yi tıklatın:

  • Evet’i tıklatın.

  • Ortak birlikte çalışma ilkesi dosyası'nda, kaynak ortağı ilke dosyasına gidin veya bu dosyanın konumunu yazın.

 6. Kaynak Ortağı Ayrıntıları sayfasında, Görünen ad'ın altında, kaynak ortağının görünen adını yazın, alınan diğer ortak ayarlarının doğruluğunu denetleyin ve İleri'yi tıklatın.

 7. Federasyon Senaryosu sayfasında, aşağıdakilerden birini yapın ve ardından İleri'yi tıklatın:

  • Başka bir kuruluşla federe güven oluşturuyorsanız veya varolan bir orman güvenini kullanmak istemiyorsanız, Federasyon Web SSO'su öğesini tıklatın.

  • Her iki taraf zaten bir orman güvenini paylaşırken aynı kuruluş içinde federe güven oluşturuyorsanız, Orman Güveni Olan Federasyon Web SSO'su öğesini tıklatın.

 8. Kaynak Ortağı Kimlik Talepleri sayfasında, hesap ortağının kaynak ortağına sağlayacağı bir veya daha çok kimlik talebini seçin, sonra İleri'yi tıklatın:

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için UPN talepleri gerektiriyorsa UPN Talebi onay kutusunu seçin.

  Not

  Orman Güveni Olan Federasyon Web SSO'su senaryosunu seçtiyseniz, UPN Talebi seçeneği belirlenir ve yapılandırılamaz. Bunun nedeni, bu senaryo için UPN taleplerinin gerekli olmasıdır.

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için e-posta talepleri gerektiriyorsa, E-posta Talebi onay kutusunu seçin.

  • Kaynak ortağı, yetkilendirme kararları vermek için ortak ad talepleri gerektiriyorsa, Ortak Ad Talebi onay kutusunu seçin.

 9. Kimlik talebi olarak UPN Talebi'ni seçtiyseniz, UPN Soneki Seç sayfasında aşağıdakilerden birini seçin, sonra İleri'yi tıklatın.

  • Tüm UPN soneklerini değiştirmeden doğrudan geçirmek için Tüm UPN soneklerini değiştirmeden geçir'i tıklatın.

  • Tüm UPN soneklerini farklı bir sonekle değiştirmek için Tüm UPN etki alanı soneklerini şununla değiştir'i tıklatıp tüm UPN soneklerini değiştirmek için kullanmak istediğiniz soneki yazın, sonra Ekle'yi tıklatın.

 10. Kimlik talebi olarak E-posta Talebi'ni seçtiyseniz, E-posta Soneki Seç sayfasında aşağıdakilerden birini yapın, sonra İleri'yi tıklatın:

  • Tüm e-posta soneklerini değiştirmeden geçirmek için Tüm e-posta soneklerini değiştirmeden geçir'i tıklatın.

  • Tüm UPN soneklerini farklı bir sonekle değiştirmek için Tüm E-posta soneklerini şununla değiştir'i tıklatın, sonra tüm e-posta soneklerini değiştirmek için kullanmak istediğiniz soneki yazın.

  Not

  Ortak ad talepleri, ek bilgi gerektirmez.

 11. Kaynak ortağını şimdi etkinleştirmek istemiyorsanız, Bu Kaynak Ortağını etkinleştir sayfasında Bu kaynak ortağını etkinleştir onay kutusundaki işareti kaldırıp İleri'yi tıklatın.

 12. Yeni kaynak ortağını ekleyip, sihirbazı kapatmak için Son'u tıklatın.


İçindekiler