Sunucu adı ya da IP adresi-Active Directory Basit Dizin Hizmetleri (AD LDS) sunucusunun adını veya IP adresini yazmanız için yer sağlar.

Bağ. Nok. No-Hesap hizmetinin TCP/IP bağlantı noktası numarasını yazmanız için yer sağlar. Yeni bir ayar seçmek için aşağı veya yukarı ok simgelerini de tıklatabilirsiniz. Varsayılan bağlantı noktası numarası 389’dur.

Arama tabanı ayırt edici adı-Aramanın temel ayırt edici adını yazmanız için yer sağlar. Temel ayırt edici adı belirtirseniz, aramalar belirtilen alt ağaçta gerçekleştirilir. Aksi durumda, tüm dizin ağacı aranır.

Arama zaman aşımı (saniye)-Federasyon Hizmeti'nin, bağlantı zaman aşımına uğramadan AD LDS sunucusundan yanıt bekleyeceği en uzun süreyi belirtir. Varsayılan arama zaman aşımı süresi beş saniyedir.

Kullanıcı adı özniteliği-Kullanıcıya AD LDS deposunda oturum açtırmanız için yer sağlar. İstemciler kullanıcı adı ve parola sağlayarak istemci oturum açma Web sayfasında oturum açarlar. Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS), username öznitelik değeri, kullanıcı tarafından sağlanan değerle eşleşen nesneyi aramaya ve ona bağlanmaya çalışır.

TLS/SSL protokollerini etkinleştir-Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) ve Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokollerinin etkin veya devre dışı olduğunu belirtir. Bu protokolleri etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. Bu protokolleri devre dışı bırakmak için onay kutusundaki işareti kaldırın.

Güven ilkesindeki AD LDS hesap deposu özellikleri için TLS/SSL etkinse, kullanıcı kimlik bilgileri korunur.

Not

AD LDS sunucusu ve federasyon sunucusu arasındaki trafiğin TLS/SSL ile veya Internet Protokolü güvenliği (IPsec) gibi başka bir yöntemle korunması önemle önerilir.

Ek başvurular


İçindekiler