BITS Uzaktan Yönetim özellikli BITS Sıkıştırılmış Sunucu, uzaktan dosya aktarımlarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. BITS Uzaktan Yönetim, sistem yöneticisinin veya denetleyici uygulamasının istemcilerde uzaktan BITS işleri oluşturmasına ve BITS Sıkıştırılmış Sunucu'da barındırılacak dosyaları yayımlamasına izin vermek için BITS Windows Yönetim Araçları (WMI) sağlayıcılarını kullanır. BITS WMI sağlayıcıları, BITS Sıkıştırılmış Sunucu ile birlikte BITS istemcisini kullanarak, uzak bir bilgisayardan başka bir uzak bilgisayara uzaktan dosyaları aktarabilir. Bu özellik öncelikle denetleyici uygulaması olarak Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak BITS WMI sağlayıcısını kullanabilen herhangi bir uygulama da denetleyici uygulaması işlevi görebilir.

Önemli

Tüm uzaktan yönetim etkinlikleri, Administrators grubundaki bir hesap altında çalıştırılmalıdır. Administrators grubunda bulunmayan hesaplardan gelen tüm isteklerin erişimi reddedilir.

Mimariye Genel Bakış

Aşağıdaki diyagramda, uzak bir bilgisayardaki denetleyici uygulamasının bir istemcide ve BITS Sıkıştırılmış Sunucu'da dosya aktarımlarını nasıl güvenli şekilde yönetebildiğini göstermektedir. Bu örnekte, denetleyici uygulaması, WS-Management aracılığıyla sunucuda ve istemcide bir işi dağıtır. (WS-Management, Web Services-Management protokolünün Microsoft uygulamasıdır.) Uzak çağrılar, sunucu ve istemci bilgisayarlarda WS-Management (WSMAN) hizmeti tarafından alınır. Çağrılar WMI hizmetine geçirilir ve bunun sonucunda da isteklere hizmet vermek için BITS WMI sağlayıcısı çağrılır.

Denetleyici uygulaması bir işi dağıtmak için WS-Management veya WMI DCOM uygulamasını kullanabilir. Her iki durumda da, gelen isteklerin kabul edilmesi için uzak bilgisayarda yapılandırma gerekir. Uzak bilgisayarda WMI'ye bağlanma hakkında bilgi almak için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=122134 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir). Windows Uzaktan Yönetim hakkında bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=122026 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Denetleyici uygulaması, bir dosyayı aktarmak için, istemci ve sunucu bilgisayarlarda çalışan WMI sağlayıcılarıyla bağlantı kurar. Dosya aktarımını başlatma işleri oluşturur. Sunucudaki bir iş, sunucuda bulunan bir dosya için barındırılan URL olarak tanımlanır. Bir iş, aşağıdaki öğelerle tanımlanır:

 • URL Grubu: URL grubu, bir dosyaya hizmet vermek için bir URL barındırır. Bu, HTTP.SYS URL grubu ile istek kuyruğunun birleşimidir. Örneğin, oluşturma sırasında http://+:80/Carmine gibi bir URL grubu belirtilebilir. Kullanılacak protokol ve ana bilgisayardaki bağlantı noktası da URL grubunda belirtilir. http://+:80/Carmine1/Carmine2 gibi iki düzeyli URL gruplarının desteklenmediğini unutmayın.

 • Kaynak dosya: İş tarafından sunucuda barındırılacak dosyanın adı.

 • URL soneki: işi benzersiz şekilde tanımlamak için istemcinin kullandığı bir sonek.

 • İstemcinin bir işi karşıdan yüklemek için kullandığı URL aşağıdaki öğeleri içerir:

  • Kullanılacak protokol: HTTP veya HTTPS

  • Ana bilgisayar adı: Sunucunun adı

  • URL grubu: İşin sunucuda barındırıldığı ad alanı

  • URL soneki: Sunucuda oluşturulan işi tanımlayan sonek

URL Önek Dizeleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143141 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Aşağıdaki bölümlerde, işlerin nasıl oluşturulacağı, izleneceği ve silineceği açıklanmaktadır.

Sunucuda İş Oluşturma

 1. Denetleyici uygulaması, BITS Sunucusu'nda root\Microsoft\Bits ad alanına bir bağlantı kurar. WMI Sunucu Sağlayıcısı, yönetimsel hakları denetlemek için uzak belirtecin kimliğini doğrular. Denetleyici uygulaması, karşıdan yüklemelere üzerinde hizmet verilecek HTTPS bağlantı noktası için SSL sertifikalarını ayarlar.

 2. Denetleyici uygulaması, WMI sunucu sağlayıcısının, sunucuda, URL'lerin sunucuda barındırılmasına izin verecek bir URL Grubu oluşturmasını ister. Bu noktada, URL Grubu için kimlik doğrulama mekanizması ayarlanabilir.

 3. Denetleyici uygulaması, WMI sunucu sağlayıcısının, sunucuda bulunan belirli bir dosyanın, istemci bilgisayar işlemleri tarafından kullanılabilir hale gelmesine izin verecek bir URL oluşturmasını ister.

 4. Sağlayıcı, sunucuda COM arabirimlerini kullanarak bir URL Grubu oluşturur ve bu URL Grubu'na benzersiz bir URL soneki kaydeder. Benzersiz URL'lerin her biri için SDDL ve sertifika yetkilendirmesi ayarlanabilir.

 5. Bu URL Grubu'na eklenen tüm yeni işler aynı URL Grubunu ve ayarlarını paylaşır. Artık ana bilgisayar yapılandırılmış olup kayıtlı URL için istemciden gelen tüm istekler dinler.

İstemcide İş Oluşturma

 1. Denetleyici uygulaması, istemci bilgisayarda root\Microsoft\Bits ad alanına bağlantı kurar.

 2. WMI istemci sağlayıcısı, yönetim izinlerini denetlemek için uzak belirtecin kimliğini doğrular. Genellikle WMI sağlayıcılarının herhangi bir veri sağlamadan önce gelen istemcinin özelliklerini aldığını unutmayın. Bu durumda, istemciye hizmet verme, WMI'nin açıldığı bağlamda (Yerel Sistem) gerçekleşir. Bu da, engellenen uzak çağrılara BITS tarafından hizmet verilmesini sağlar.

 3. Denetleyici uygulaması, WMI istemci sağlayıcısının, sunucuda bulunan belirli bir dosyanın BITS hizmeti kullanılarak istemci bilgisayara karşıdan yüklenmesine izin veren bir iş oluşturmasını ister.

 4. Sağlayıcı, sunulan COM arabirimleri üzerinden BITS hizmetiyle bir bağlantı kurar.

 5. Sağlayıcı, denetleyici uygulamasının, BITS işlerinin çalıştırılmasını beklediği hizmet hesabının özelliklerini alır.

 6. BITS işleri, sunucuda istenen URL için oluşturulur.

 7. İşe kimlik doğrulama sertifikası eklenebilir.

 8. Kimlik doğrulama kimlik bilgileri, güvenilir olmayan etki alanı senaryolarında iş için ayarlanabilir.

 9. BITS işi, oluşturulduktan ve dosya aktarımı başladıktan hemen sonra sürdürülür.

İş İzleme

 1. Denetleyici uygulaması, İstemci sağlayıcısı tarafından kullanılabilir hale getirilen durum özelliği üzerinden oluşturulmuş BITS işini izler. İş geçici bir hatayla karşılaşırsa, denetleyici uygulaması hata kodunu alıp BITS işini engelleyebilir ve temizleme işlemine gidebilir.

 2. Dosya başarıyla aktarılmışsa, denetleyici uygulaması temizleme işlemini yapabilir.

İş Temizleme

 • Denetleyici, BITS işini temizleme aşamasına taşıdığında istemcide temizleme gerçekleşir. İş BG_JOB_STATE_TRANSFERRED durumundaysa, tamamlandı durumuna taşınamaz. Aksi takdirde iş iptal edilebilir.

 • Sunucuda temizleme, denetleyici uygulaması tarafından, sunucu sağlayıcısından barındırılan URL'yi iptal etmesi istenerek gerçekleştirilir. Gruba kayıtlı URL silinir. İstemci, URL Grubu'nu da silebilir, böylece o URL Grubu tarafından hizmet verilen tüm URL'ler de silinir.

Ek kaynaklar

BITS WMI çağrısı sırası ve yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) ve BITS Başvurusu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

WMI uygulamasını kullanma hakkında genel bilgi için bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136379 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Ayrıca Bkz.