BITS Sıkıştırılmış Sunucu, aşağıdaki özelleştirilebilir özellikleri sağlar:

  • Dosyaları karşıdan yükleme için sunmanın programlı yolları

  • Kimliği doğrulanmış ve şifrelenmiş karşıdan yüklemeler

  • Uzaktan yönetim işlevselliği

Bu özellikler, Microsoft System Center Virtual Machine Manager'ın (VMM) herhangi bir aracı olmadan sanal makine ana bilgisayarlarını yönetmesini sağlar ve başka uyumlu algoritmaları kullanan veri merkezi otomasyonu için sistem yöneticilerine seçenekler sunar.

BITS Sıkıştırılmış Sunucu API'si

BITS Sıkıştırılmış Sunucu API'si, ICompactServerSession ve ICompactServerUrlGroup olmak üzere iki arabirim içerir. Birinci arabirim, URL grupları oluşturmak için kullanılır. İkinci arabirim, URL grubuna URL'ler eklemek ve bazı özellikleri yapılandırmak için kullanılır. Herhangi bir kullanıcı arabirimi yoktur.

BITS Sıkıştırılmış Sunucu API'sini kullanarak, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için denetleyici uygulamayı yapılandırırsınız:

  1. CoCreate ICompactServer.

  2. Call ICompactServer::CreateUrlGroup.

  3. Call ICompactServerUrlGroup::SetAuthentication.

  4. Call ICompactServerUrlGroup::AddUrl.

BITS Sıkıştırılmış Sunucu API'si hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) ve BITS Başvurusu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

WMI sağlayıcı API'sini ve WMI Powershell cmdlet öğelerini kullanarak da BITS Sıkıştırılmış Sunucu'yu yapılandırabilirsiniz. Bilgi için, BITS Sıkıştırılmış Sunucu Uzaktan Yönetimi bölümüne bakın.

Günlüğe Kaydetme

Microsoft Destek ile görüşürseniz, destek teknisyeni Microsoft'a günlükler göndermenizi isteyebilir. BITS Sıkıştırılmış Sunucu, hata ayıklama için %windir%\System32\LogFiles\CompactServer konumunda bir günlük dosyası oluşturur. Günlüğe kaydetmeyi etkinleştirme için, destek teknisyeninin yönlendirdiği şekilde HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\CompactServer konumundaki kayıt defterinde aşağıdaki değerleri ayarlayın:

LogFileFlags

LogFileSize

LogFileMinMemory

BITS Sıkıştırılmış Sunucu'nun Uzaktan Yönetimi

Sunucu ve istemcideki dosya aktarımlarının uzaktan yönetimi hakkında bilgi almak için BITS Sıkıştırılmış Sunucu Uzaktan Yönetimi bölümüne bakın.

Ayrıca Bkz.