İstemci bilgisayarların Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti'ni kullanabilmesi için, etki alanları üyelerine Web hizmetinin konumunu sağlamak için bir Grup İlkesi ayarının yapılandırılması gerekir.

Sertifika kayıt ilkesini yapılandırmak için
 1. Sertifika Kayıt İlkesi Web Hizmeti'ni barındıran Web sunucusunda, Sunucu Yöneticisi'ni açın.

 2. Konsol ağacında Roller'i ve ardından Web Sunucusu (IIS) öğesini genişletin.

 3. Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.

 4. Konsol ağacında, Siteler'i genişletin ve ADPolicyProvider_CEP ile başlayan Web hizmeti uygulamasını tıklatın.

  Not

  Uygulamanın adı ADPolicyProvider_CEP_AuthenticationType olup burada AuthenticationType, Web hizmetinin kimlik doğrulama türüdür.

 5. ASP.NET altında, Uygulama Ayarları'nı çift tıklatın.

 6. URI öğesini çift tıklatın ve URI değerini kopyalayın.

 7. Başlat'ı tıklatın, Programları ve dosyaları ara kutusuna gpmc.msc yazıp ENTER tuşuna basın.

 8. Konsol ağacında, düzenlemek istediğiniz ilkeyi içeren ormanı ve etki alanını genişletin ve sonra Grup İlkesi Nesneleri'ni tıklatın.

 9. Düzenlemek istediğiniz ilkeyi sağ tıklatın ve ardından Düzenle'yi tıklatın.

 10. Bilgisayar Yapılandırması\İlkeler\Windows Ayarları\Güvenlik Ayarları altındaki konsol ağacında Ortak Anahtar İlkeleri'ni tıklatın.

 11. Sertifika Hizmetleri İstemcisi – Sertifika Kayıt İlkesi öğesini çift tıklatın.

 12. Sertifika Kayıt İlkesi Sunucusu iletişim kutusunu açmak için Ekle'yi tıklatın.

 13. Kayıt ilkesi sunucusu URI değerini girin kutusuna, daha önceden aldığınız sertifika kayıt ilkesi sunucusu URI değerini yazın veya yapıştırın.

 14. Kimlik doğrulama türü listesinde, kayıt ilkesi sunucusunun gerektirdiği kimlik doğrulama türünü seçin.

 15. Doğrula'yı tıklatın ve Sertifika kayıt ilkesi sunucu özellikleri alanındaki iletileri gözden geçirin. Ekle düğmesi yalnızca kayıt ilkesi sunucusu URI değeri ve kimlik doğrulama türü geçerli olduğunda kullanılabilir.

 16. Ekle'yi tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler