İlke modülünü, otomatik tüm sertifika isteklerini onaylayacak veya bir yönetici tarafından incelenip eylem yapılana kadar beklemede olarak işaretleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu tercih, verilen sertifikaların güvenlik uygulamalarına, sertifikaların amaçlanan alıcılarına ve başka etmenlere bağlıdır.

Bu yordamı tamamlamak için sertifika yetkilisi (CA) yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Sertifika isteği alınması üzerine gerçekleştirilecek varsayılan eylemi ayarlamak için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

  4. İlke Modülü sekmesinde, Özellikler'i tıklatın.

  5. İstediğiniz seçeneği tıklatın:

    • Sertifika vermeden önce CA yöneticisinin her sertifika isteğini incelemesini sağlamak için, Sertifika istek durumunu beklemede olarak işaretle'yi tıklatın.

    • CA'nın sertifika şablonunun yapılandırmasını temel alarak sertifikalar vermesini sağlamak için, Varsa sertifika şablonundaki ayarları uygula. Yoksa, sertifikayı otomatik olarak ver seçeneğini tıklatın.

  6. CA'yı durdurun ve yeniden başlatın.

Dikkat

Çoğu durumda, güvenlik nedeniyle, bağımsız bir CA'ya gelen tüm sertifika isteklerinin beklemede tutulması önerilir. Kuruluş CA'larının tersine bağımsız CA'lar bir kişi veya bilgisayarın CA'dan otomatik olarak sertifika verilmeye yetkili olduğunu doğrulamak için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni (AD DS) kullanılabilir durumda olsa bile kullanmaz. Tek başına CA'lar için, sertifika isteyenin kimliğinin doğrulanması CA yöneticisinin sorumluluğundadır.

Sertifika istek durumunu beklemede olarak işaretle ayarını Varsa sertifika şablonundaki ayarları uygula. Yoksa, sertifikayı otomatik olarak ver olarak değiştirirseniz, bu ayar yalnızca varsayılan eylem değiştirildikten sonra CA'ya gönderilen sertifika isteklerine uygulanır. CA tarafından beklemede tutulan istekler varsa, CA yöneticisi sertifikaları yayımlayana veya istekleri reddedene kadar bu istekler beklemede kalır.


İçindekiler