Bir sertifika yetkilisi (CA) yöneticisinin veya sertifika yöneticisinin en önemli ve en genel görevlerinden biri, bekleyen sertifika isteklerini inceleyerek, istenen sertifikanın verilip vermeyeceğine karar vermektir.

Çoğu durumda, güvenlik nedeniyle, bağımsız bir CA'ya gelen tüm sertifika isteklerinin beklemede tutulması önemle önerilir. Kuruluş CA'larının tersine bağımsız CA'lar bir kişi veya bilgisayarın CA'dan otomatik olarak sertifika verilmeye yetkili olduğunu doğrulamak için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni (AD DS) kullanılabilir durumda olsa bile kullanmaz. Tek başına CA'lar için, sertifika isteyenin kimliğinin doğrulanması CA yöneticisinin sorumluluğundadır.

Bu yordamı tamamlamak için CA yöneticisi veya sertifika yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Bekleyen sertifika isteklerini incelemek için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında Bekleyen İstekler'i tıklatın.

  3. Ayrıntılar bölmesinde, isteyenin adı, isteyenin e-posta adresi ve sertifikayı vermek bakımından önemli gördüğünüz diğer tüm alanların değerlerine bakarak her bir sertifika isteğini inceleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Başarısız olan sertifika istekleri, Başarısız İstekler kapsayıcısında aynı yordam uygulanarak da verilebilir. Ancak, başarısız olan bir sertifika isteği verilirken sertifikayla ilgili güvenlik gerekliliklerinin tümü doğrulanamaz. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekir.

Ek başvurular


İçindekiler