ÖğeAyrıntılar

Belirtilen süre içinde en çok yeniden başlatma sayısı

Küme hizmetinin belirttiğiniz süre içinde kaynağı yeniden başlatmak için kaç kez deneme yapmasını istediğinizi belirtin. Kaynak, belirtilen süre içinde bu kadar denemeyle başlatılamazsa, Küme hizmeti sekmedeki diğer alanlarda belirtilenlere uygun eylemleri yapar.

Örneğin, Belirtilen süre içinde en çok yeniden başlatma sayısı için 3 ve dönem için 15:00 değerini belirtirseniz, Küme hizmeti kaynağı, belirtilen 15 dakikalık süre içinde yeniden başlatmayı üç kez dener. Kaynak yine çalışmazsa, Küme hizmeti yeniden başlatmayı dördüncü kez denemek yerine, sekmenin diğer alanlarında belirttiğiniz eylemleri gerçekleştirir.

Süre (dd:ss)

Küme hizmetinin bir kaynağın kaç kez yeniden başlatıldığını sayacağı süreyi (dakika ve saniye) belirtin. Sürenin en fazla yeniden deneme sayısıyla birlikte nasıl çalışacağına ilişkin bir örnek için, tabloda önceki hücreye bakın.

Yeniden başlatma başarısızsa, bu hizmetteki veya uygulamadaki tüm kaynakların yükünü devret

En fazla yeniden deneme sayısı başarısız olursa Küme hizmetinin nasıl karşılık vereceğini belirlemek için bu kutuyu kullanın:

  • Küme hizmetinin kümelenmiş hizmeti veya uygulamayı başka bir düğüme devrederek karşılık vermesini istiyorsanız bu kutuyu seçin.

  • Küme hizmetinin kümelenmiş hizmeti veya uygulamayı bu düğümde çalışır durumda bırakarak karşılık vermesini istiyorsanız (kaynak başarısız durumda olsa bile), bu kutuyu temizleyin.

Tüm yeniden başlatma denemeleri başarısız olursa, belirtilen süre kadar bekledikten sonra yeniden başlatmayı dene (ss:dd)

Küme hizmetinin, kaynak için en fazla yeniden başlatma sayısı denendikten sonra ek bekleme süresine girmesini isterseniz bu kutuyu seçin. Bu ek bekleme süresi saat ve dakika cinsinden ölçülür. Bekleme süresi sonunda, Küme hizmeti yeniden bir dizi yeniden başlatma denemesine başlar. Bu durum, kümelenmiş hizmet veya uygulamanın o sırada hangi düğüme ait olduğundan bağımsızdır.


İçindekiler