Küme Paylaşılan Birimlerini kullanan bir yük devretme kümesinde, birden çok küme düğümüne dağıtılmış birden çok kümelenmiş sanal makine, Sanal Sabit Disk (VHD) dosyaları depolama biriminde tek bir diskte (LUN) olsa bile, VHD dosyalarına aynı anda erişebilir. Diğer bir deyişle, kümelenmiş sanal makineler, yalnızca tek bir LUN kullansalar bile, birbirinden bağımsız olarak yük devredebilir.

Buna karşın, Küme Paylaşılan Birimlerinin etkinleştirilmediği bir yük devretme kümesinde, tek bir diske (LUN) aynı anda yalnızca tek bir düğüm tarafından erişilebilir. Diğer bir deyişle, kümelenmiş sanal makineler, yalnızca her sanal makinenin kendi LUN'u varsa bağımsız olarak yük devredebilir, bu da LUN'ların ve kümelenmiş sanal makinelerin yönetimini zorlaştırır.

Bu konu, aşağıdaki bölümleri içermektedir:

Yük devretme kümesinde Küme Paylaşılan Birimlerini kullanmanın yararları

Küme Paylaşılan Birimleri, bir yük devretme kümesinde aşağıdaki yararları sağlar:

 • Kümelenmiş sanal makinelerin yapılandırması artık çok daha kolaydır.

 • Daha önce (yük devretmenin birimi LUN olduğu için) önerilen yapılandırma olan, sanal makine başına bir LUN yönetmek zorunda kalmak yerine, sanal makineleriniz için gereken LUN (disk) sayısını azaltabilirsiniz. Birçok sanal makine tek bir LUN kullanabilir ve aynı LUN'daki diğer sanal makinelerin de yük devretmesine neden olmadan yük devredebilir.

 • Her Sanal Sabit Disk (VHD) dosyasını ayrı bir diske yerleştirmeniz gerekmediğinden, her VHD dosyası için fazladan boş alan ayrılmaz, böylece disk alanını daha iyi kullanabilirsiniz. Bunun yerine, Küme Paylaşılan Birimindeki boş alan, o birimdeki herhangi bir VHD dosyası tarafından kullanılabilir.

 • Sanal makineler tarafından kullanılan VHD dosyalarına ve diğer dosyalara giden yolları daha kolay izleyebilirsiniz. Diskleri sürücü harfleriyle (alfabedeki harf sayısıyla sınırlıdır) veya GUID olarak adlandırılan tanımlayıcılarla (kullanılması ve anımsanması zordur) tanımlamak yerine, yol adları belirtebilirsiniz. Küme Paylaşılan Birimlerinde yol, düğümün sistem sürücüsünde, \ClusterStorage klasörünün altında görünür. Ancak, kümedeki herhangi bir düğümden görüntülendiğinde bu yol aynıdır.

 • Birçok kümelenmiş sanal makineyi destekleyen bir yapılandırma oluşturmak için birkaç Küme Paylaşılan Birimi kullanırsanız, doğrulama işlemini, birçok kümelenmiş sanal makineyi desteklemek için birden çok LUN kullanan bir yapılandırmayla yapabileceğinizden daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Daha az sayıda LUN kullanıldığında, doğrulama daha hızlı çalışır. (Doğrulamayı, yük devretme kümelerine ilişkin ek bileşendeki Yapılandırma Doğrulama Sihirbazı'nı çalıştırarak gerçekleştirebilirsiniz.)

 • Bir yük devretme kümesindeki depolama birimi için gerekenler dışında hiçbir özel donanım gereksinimi yoktur (Küme Paylaşılan Birimleri NTFS gerektirse de).

 • Bir düğümle SAN arasındaki bağlantı kesilse veya ağın bir bölümü kullanılamaz durumda olsa da küme doğru şekilde yanıt verebileceği için dayanıklılık artar. Küme, Küme Paylaşılan Birimleri iletişimini SAN veya ağın çalışır durumda olan bir bölümü üzerinden yeniden yönlendirir.

Yük devretme kümesinde Küme Paylaşılan Birimlerini kullanmayla ilgili kısıtlamalar

Yük devretme kümesinde Küme Paylaşılan Birimlerini kullanırken aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

 • Küme Paylaşılan Birimleri özelliği, yalnızca Hyper-V (Windows Server 2008 R2 ürünündeki bir sunucu rolü) ve Microsoft tarafından belirtilen diğer teknolojilerle kullanım için desteklenir. Küme Paylaşılan Birimleri ile birlikte kullanım için desteklenen roller ve özellikler hakkında bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137158. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

 • Dosyalar Hyper-V rolü veya Microsoft tarafından belirtilen diğer teknolojiler tarafından kullanılmayacaksa, bir yönetici, kullanıcı veya uygulama tarafından hiçbir dosya oluşturulmamalı veya Küme Paylaşım Birimine kopyalanmamalıdır. Bu yönergeye uyulmaması, paylaşılan birimlerde verilerin bozulmasına veya veri kaybına neden olabilir. Bu yönerge ayrıca, oluşturulan ve düğümlerdeki \ClusterStorage klasörüne veya bunun alt klasörlerine kopyalanan dosyalar için de geçerlidir.

 • Hyper-V'nin düzgün çalışması için, kümenizdeki her sunucunun işletim sistemi (%SystemDrive%) değeri, kümedeki tüm diğer sunucularla aynı sürücü harfinden önyüklenecek şekilde ayarlanmalıdır. Başka bir deyişle, bir sunucu C sürücü harfinden önyükleniyorsa, kümedeki tüm sunucular C sürücü harfinden önyüklenmelidir.

 • Küme Paylaşılan Birimleri olarak etkinleştirilmiş tüm birimler için NTFS dosya sistemi gereklidir.


İçindekiler