Yeni bir aygıt algılandığında, o konumda uygun bir sürücü paketinin hazırlanıp hazırlanmadığını algılamak için, Windows, sürücü deposunu denetler. Aksi takdirde, Windows, bir sürücü paketi bulmak için çeşitli konumları denetler. Bu konumlar sırasıyla şöyledir:

 1. DevicePath kayıt defteri ayarlarında belirtilen klasörler. Daha fazla bilgi için, bkz. Windows'u, Aygıt Sürücülerini Ek Klasörlerde Araması için Yapılandırma.

 2. Bu konu altında açıklandığı gibi Web üzerindeki Windows Update.

 3. Kullanıcı tarafından sağlandıktan sonra oluşturulan dosya yolu veya medya.

Windows, sürücü paketini konumlandırdıktan sonra, paket, sürücü deposuna kopyalanır ve sonra o konumdan yüklenir.

Sürücü, yerel bilgisayarda otomatik olarak bulunamazsa, varsayılan olarak Windows, sürücüyü Internet üzerindeki Windows Update sürücü deposunda arar. Yönetilen ortamlardaki yöneticiler, yönetilen sistemleri üzerinde daha fazla denetim hakkına sahip olmak ve otomatik Windows Update aramasını kapatmak isteyebilirler.

Bu konu, aygıt sürücülerinin Windows Update'te aranması işlevini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Windows'u, aygıt sürücülerine yönelik ek klasörler araması için yapılandırmak için:
 1. Yerel Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi’ni Başlatın. Başlat'ı tıklatın ve ardından Aramaya Başla kutusuna mmc gpedit.msc yazın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Yerel Bilgisayar İlkesi'ni, Bilgisayar Yapılandırması'nı, Yönetim Şablonları'nı, Sistem'i, Internet İletişim Yönetimi'ni ve ardından Internet İletişimi Ayarları'nı açın.

 4. Sağ taraftaki bölmede, Windows Update aygıt sürücüsü aramasını kapat'ı çift tıklatın.

 5. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Windows'un, Windows Update'te arama yapmasını önlemek için Etkin'i seçin.

  • Bir sürücü yerel olarak bulunamadığında her zaman otomatik olarak Windows Update'te arama yapmak için Devre Dışı'nı seçin.

  • Sistem varsayılanını kullanmak için Yapılandırılmadı'yı seçin. Bu seçenek, Windows Update'te otomatik olarak arama yapmak içindir.

 6. Devre Dışı'nı veya Yapılandırılmadı'yı seçerseniz, Bilgisayar Yapılandırması'nda, Yönetim Şablonları'nda, Sistem'de, Sürücü Yüklemesi'nde, Windows Update aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat'ta bulunan ilke geçerli olur. Bu ilke, Windows Update'te arama yapmadan önce size sorulup sorulmayacağını belirler. Bu ilke etkinse, önce izin istenmeden, doğrudan Windows Update'te arama yapılır.

Aşağıdaki tabloda, iki ilkenin ayarlarındaki farklı bileşimlerin etkisi gösterilmektedir. Sonuçlar, sorgunun görüntülenip görüntülenmediğini ve Windows Update aramasının yapılıp yapılmadığını gösterir.

İlke: Windows Update aygıt sürücüsü aramasını kapat İlke: Windows Update aygıt sürücüsü arama sorgusunu kapat Oluşan Davranış

Etkin

Etkin

Sorgu yok ve Windows Update araması yok.

Etkin

Devre Dışı

Sorgu yok ve Windows Update araması yok.

Etkin

Yapılandırılmadı

Sorgu yok ve Windows Update araması yok.

Devre Dışı

Etkin

Sorgu yok. Otomatik Windows Update araması

Devre Dışı

Devre Dışı

Kullanıcıya sorulur ve kullanıcı onaylarsa, Windows Update'te arama yapılır.

Devre Dışı

Yapılandırılmadı

Kullanıcıya sorulur ve kullanıcı onaylarsa, Windows Update'de arama yapılır.

Yapılandırılmadı

Etkin

Sorgu yok. Otomatik Windows Update araması

Yapılandırılmadı

Devre Dışı

Kullanıcıya sorulur ve kullanıcı onaylarsa, Windows Update'de arama yapılır.

Yapılandırılmadı

Yapılandırılmadı

Kullanıcıya sorulur ve kullanıcı onaylarsa, Windows Update'de arama yapılır.


İçindekiler