Aygıt yüklemesi ve yönetimi hakkındaki belgelerin tamamında aşağıdaki terimler kullanılır. Aygıt yönetimi bağlamında, bazen bu terimler uzmanlığın getirdiği anlamlara sahiptir.

aygıt
Bir ağa veya bilgisayara bağlanabilen herhangi bir donanım; örneğin yazıcı, oyun çubuğu, bağdaştırıcı veya modem kartı veya başka herhangi bir çevresel aygıt. Bir aygıtın Windows'ta çalışması için bir aygıt sürücüsü gerekir.

aygıt çakışması
Aynı sistem kaynakları iki veya daha fazla aygıta dağıtıldığında oluşan çakışmadır. Sistem kaynakları; kesme isteği (IRQ) satırlarını, doğrudan bellek erişimi (DMA) kanallarını, giriş/çıkış (G/Ç) bağlantı noktalarını ve bellek adreslerini içerir.

aygıt sürücüsü
Windows'un belirli bir donanım aygıtıyla iletişim kurmasını sağlayan yazılımdır. Windows herhangi bir yeni donanımı kullanmadan önce, bir aygıt sürücüsü yüklenmelidir.

aygıt sürücüsü paketi
Bir aygıt sürücüsünü yüklemek ve yapılandırmak için gereken dosyalardır. Bir aygıt sürücüsü paketi; asıl aygıt sürücüsü dosyalarının yanı sıra bir yükleme programı, bir .inf dosyası ve bir güvenlik kataloğu dosyası içerir.

devre dışı bırakma
Bir aygıtı işlevsiz bırakma. Örneğin, donanım yapılandırmasındaki bir aygıtı devre dışı bırakırsanız, bilgisayarınız o donanım yapılandırmasını kullanırken bu aygıtı kullanamazsınız. Aygıt devre dışı bırakıldığında, o aygıta ayrılmış kaynaklar serbest bırakılır.

doğrudan bellek erişimi (DMA)
Mikroişlemciyi içermeyen bellek erişimidir. DMA, bellek ve disk sürücüsü gibi çevresel bir aygıt arasında doğrudan veri aktarımı yapmak için sıkça kullanılır.

yuvaya yerleştirme
Taşınabilir bir bilgisayarı bir takma birimine bağlama.

sürücü deposu (veya korumalı sürücü deposu)
Windows'un, çalışır duruma getirilmeden önce, aygıt sürücüsü yükleme paketlerini yerleştirdiği bilgisayardaki güvenli bir bölgedir. Yükleme işleminin bir bölümü olarak, tüm sürücü paketleri depoda hazırlanmalıdır.

etkinleştirme
Bir aygıta işlev kazandırma. Örneğin, donanım yapılandırması ayarlarınızdaki bir aygıt etkinleştirilirse, bilgisayarınız o donanım yapılandırmasını kullandığında, aygıt kullanıma hazır hale gelir.

donanım yapılandırması
Belirli bir sürücü için ayrılan kaynak ayarlarıdır. Bilgisayarınızdaki her aygıt bir donanım yapılandırmasına sahiptir. Bu yapılandırma, IRQ satırlarından, DMA'dan, bir G/Ç bağlantı noktasından veya bellek adresi ayarlarından oluşabilir.

giriş/çıkış (G/Ç) bağlantı noktası
Bir aygıtla mikroişlemci arasında verileri aktarmak için kullanılan kanal. Bağlantı noktası mikroişlemciye, veri göndermek ve almak için kullanılabileceği bir veya daha çok bellek adresi gibi görünür.

yükleme
Donanım söz konusu olduğunda; aygıtı bilgisayarınıza fiziksel olarak bağlama, aygıt sürücülerini bilgisayarınıza yükleme ve aygıt özelliklerini ve ayarlarını yapılandırma.

kesme
İşlemciden yanıt almak için gönderilen bir istektir. İşlemci kesilmeye uğradığında, geçerli işlemlerini uzatır, çalışmasının durumunu kaydeder ve denetimi kesinti işleyici program olarak bilinen özel bir yordama aktarır. Bu yordam, kesilmeye neden olan özel durumla ilgilenmeye yönelik yönergeleri içerir.

kesme isteği (IRQ)
Bilgileri kabul etmeye veya göndermeye hazır olduğunda, bir aygıt tarafından işlemcinin dikkatini çekmek için gönderilen sinyal. Her aygıt, kesme isteklerini belirli bir donanım hattı üzerinden gönderir. Her aygıta, benzersiz bir IRQ numarası atanmış olmalıdır.

yerel bilgisayar
Kullanıcı olarak oturum açmış olduğunuz bilgisayardır. Daha genel anlamıyla; yerel bir bilgisayar, bir iletişim hattı veya bir ağ bağdaştırıcısı ya da bir modem gibi iletişim aygıtı kullanmadan doğrudan erişebileceğiniz bir bilgisayardır.

bellek adresi
Bir aygıta ayrılan veya bir program veya işletim sistemi tarafından kullanılan bilgisayar belleğinin bir bölümü. Aygıtlara genelde bir bellek adresi aralığı ayrılır.

Tak ve Çalıştır olmayan
Kullanılmadan önce donanım ayarlarının elle yapılandırılmasını gerektiren, yazıcı, modem veya oyun kumandası gibi aygıtlardır. Tak ve Çalıştır olmayan aygıtların üretimi, Tak ve Çalıştır aygıtların üretilmesi için üreticiler tarafından durdurulduğundan, bu aygıtların sayısı gittikçe azalıyor. Tak ve Çalıştır Olmayan terimi, eski donanım parçaları için kullanılır.

çevresel bağlantı arabirimi (PCI)
En fazla 10 adet PCI uyumlu genişletme kartının bilgisayara takılmasını sağlayan yerel veri yolu sistemini tanımlayan Intel Corporation belirtimidir.

Tak ve Çalıştır
Intel Corporation tarafından geliştirilen ve bir bilgisayarın bir aygıtı otomatik olarak algılayıp yapılandırmasına ve uygun aygıt sürücülerini yüklemesine olanak tanıyan belirtim kümesi.

bağlantı noktası
Bilgisayarınızda bulunan ve bilgisayara veriler aktaran ve bilgisayardan veriler alan aygıtları bağlayabileceğiniz bir bağlantı noktası.

uzak bilgisayar
Yalnızca yerel bir bilgisayar, bir iletişim hattı veya bir ağ kartı ya da bir modem gibi iletişim aygıtı kullanarak erişebileceğiniz bir bilgisayardır.

kaynaklar
Genelde sabit disk, yazıcı veya bellek gibi bir bilgisayarın veya ağın çalışan bir programa veya işleme ayrılabilen herhangi bir parçası.

Aygıt yönetimi için, bir bilgisayardaki aygıtların nasıl çalıştığını denetleyen dört sistem bileşeninden biri. Bu dört sistem kaynağı; kesme isteği (IRQ) satırları, doğrudan bellek erişimi (DMA) kanalları, giriş/çıkış (G/Ç) bağlantı noktaları ve bellek adresleridir.

hazırlama
Aygıt sürücüsünün sonradan yüklenebilmesi için sürücü deposuna koyulması işlemidir. Tüm paketler, yüklenmeden önce hazırlanmalıdır. Yalnızca, uygun yetkili izinlere sahip bir yönetici veya kullanıcı hesabı, bir aygıt sürücüsünü depoya koyabilir. Sürücü hazırlama işlemi sırasında, Windows, aygıt sürücüsünde geçerli imzanın olup olmadığını denetler.

çıkarma
Taşınabilir bir bilgisayarı bir takma biriminden ayırma.

kaldırma
Yazılım söz konusu olduğunda, program dosyalarının ve klasörlerinin sabit diskinizden kaldırılması ve yazılımın daha fazla kullanılmaması için ilgili verilerin kayıt defterinizden kaldırılması işlemidir.

Bir aygıt söz konusu olduğunda ise, ilgili aygıt sürücülerinin sabit diskinizden kaldırılması ve aygıtın bilgisayarınızdan fiziksel olarak kaldırılması işlemidir.


İçindekiler