Bu konu, bir aygıt tarafından kullanılan kaynakları değiştirmek için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Dikkat

Kaynak ayarlarının yanlış biçimde değiştirilmesi, donanımınızı devre dışı bırakabilir, bilgisayarınızın düzgün çalışmamasına veya bozulmasına neden olabilir. Kaynak ayarları, yalnızca bilgisayar donanımı ve donanım yapılandırma ayarları hakkında uzman bilgisine sahip kullanıcılar tarafından değiştirilmelidir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Bir aygıtın kaynak ayarlarını değiştirmek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Değiştirmek istediğiniz aygıt türünü çift tıklatın.

 3. Değiştirmek istediğiniz aygıtı çift tıklatın. Aygıt değiştirebileceğiniz kaynak ayarlarına sahipse, iletişim kutusunda Kaynaklar sekmesi belirir.

 4. Kaynaklar sekmesini tıklatın ve ardından Otomatik ayarları kullan onay kutusunu temizleyin. Aygıta belirli bir kaynak atayamazsanız bu onay kutusu kullanılamayabilir.

 5. Ayarın dayandığı sekmesinden değiştirmek istediğiniz donanım yapılandırmasını tıklatın.

 6. Kaynak türü'nün altında bulunan Kaynak ayarları bölümünden değiştirmek istediğiniz donanım yapılandırmasını tıklatın. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Doğrudan bellek erişimi (DMA)

  • Kesme isteği (IRQ)

  • Giriş/çıkış (G/Ç) bağlantı noktası

  • Bellek adresi

 7. Ayarı Değiştir'i tıklayın ve ardından kaynak türü için yeni bir değer yazın.

 8. Gerektiğinde 2'den 7'ye kadar olan adımları yineleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar
Önemli

Yeni ayarların diğer aygıtlarla çakışmadığından emin olun. Aygıt çakışmaları varsa, bu çakışmalar Çakışan aygıt listesi'nin altında bulunan Kaynaklar sekmesinde görülür.

 • Yapılandırabileceğiniz başka ayarlara sahip olmayan aygıtlar için Otomatik ayarları kullan seçeneği etkin değildir. Bu seçenek aynı zamanda, Tak ve Çalıştır kaynaklar tarafından denetlenmeyen aygıtlar için de etkin değildir ve kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

 • Yalnızca daha eski Endüstri Standart Mimarisi (ISA) ve Tak ve Çalıştır temel giriş/çıkış sistemine (BIOS) sahip aygıtlara yönelik kaynakları elle atamanız gerekir. Donanım yüklendiğinde, kaynaklar sistem tarafından otomatik olarak dağıtıldığı için, genellikle kaynak ayarlarını değiştirmeniz gerekmez.


İçindekiler