Sürücü deposu, bilgisayara yüklenmesi onaylanmış olan aygıt sürücüsü paketlerini içeren ve bilgisayar üzerinde bulunan korumalı bir alandır. Sürücü deposu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Aygıt ve Sürücü Yüklemesini Anlama.

Bir aygıt sürücüsünün depodan kaldırılması durumunda, o anda sürücüsünü kullanmakta olan işlevsel aygıtlar kaldırılmaz. Sürücü dosyalarının yüklenen kopyaları değiştirilmez. Yalnızca depodaki sürücü paketinin kopyası silinir. Paketi depodan kaldırdıktan sonra bu sürücüyü kullanan yeni bir aygıt bilgisayara takılırsa, Windows, standart konumları kullanarak sürücü paketini aramalıdır. Bu arama sırasında, kullanıcıdan medya isteminde bulunulabilir.

Bu konu, bir aygıt sürücüsü paketini sürücü deposundan kaldırırken kullanabileceğiniz yordamları içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir. Bu konunun "Ek hususlar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Sürücü deposundaki sürücü paketinin adını belirleme

Sürücü paketini kaldırmadan önce, paketin sürücü deposundaki adını bilmeniz gerekir. .inf dosya adı, OEM#.inf olarak değiştirilir. Bu durumda # benzersiz bir sayıdır.

Sürücü deposundaki sürücü paketinin adını belirlemek için:
 1. Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir komut istemi açın. Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve Donatılar'ı tıklatın, ardından Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

  Not

  Komut satırını bir yönetici olarak çalıştırmadığınız sürece, PnPUtil komut satırı aracı çalışmaz.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Komut istemine şu komutu yazın:

  pnputil.exe -e

 4. Paketinizin ve dosya adının tanımlamasını bulmak için çıktıdaki girişleri okuyun.

Hazırlanmış bir sürücü paketini sürücü deposundan kaldırma

Sürücü deposundaki paketin .inf dosya adını öğrendikten sonra aygıt sürücüsü paketini kaldırabilirsiniz.

Hazırlanmış bir sürücü paketini sürücü deposundan kaldırmak için:
 1. Komut istemini yönetici ayrıcalıklarınızı kullanarak açın. Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve ardından Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

  Not

  Komut satırını bir yönetici olarak çalıştırmadığınız sürece, PnPUtil aracı çalışmaz.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Komut istemine şu komutu yazın:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  # sayısını, kaldırmak istediğiniz .inf dosyasının sayısıyla değiştirdiğinizden emin olun.

  Not

  PnPUtil aracına yönelik komut-satırı parametrelerinin tümünü görmek için komut istemine aşağıdakini yazın: pnputil -?

 4. Bilgisayar, sürücü paketinin yüklü bir aygıt tarafından kullanılmakta olduğunu bildiriyorsa, önce aygıtı kaldırmanız veya paketin kaldırılmasını sağlamak için pnputil komutunda -f değerini kullanmanız gerekir.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar
 • Varsayılan olarak, sürücü deposundaki aygıt sürücülerini değiştirmek için, Yöneticiler grubunda üyelik veya eşdeğer bir üyelik gereken en düşük üyeliktir. Standart bir kullanıcıya bir sürücü paketini yükleme veya kaldırma izni verilebilir. Bu hakkı vermek için, sürücüye yönelik aygıt kurulum sınıfını Yönetici olmayanların bu aygıt sınıflarına yönelik sürücüleri yüklemesine izin ver ilkesine yerleştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. Yönetici Olmayanların Belirli Aygıtları Yüklemesini Sağlamak için Bilgisayar İlkesini Yapılandırma.


İçindekiler