Aynı kapsama hizmet etmek üzere birden fazla DHCP sunucusunun bulunduğu durumlarda adreslerin kapsam dağıtımını dengelemek için 80/20 tasarım kuralını kullanabilirsiniz.

Aynı alt ağ üzerinde birden fazla DHCP sunucusu kullanma, burada bulunan DHCP istemcilere hizmet etmede daha iyi bir hataya dayanıklılık sağlar. İki DHCP sunucusuyla, bir sunucu kullanılamaz duruma geçtiğinde, diğer sunucu onun yerini alabilir ve yeni adres kiralamaya veya varolan istemcileri yenilemeye devam edebilir.

İki DHCP sunucusu arasındaki bir ağı ve adreslerin kapsam aralığını dengelerken uygulanabilecek yaygın bir yöntem; adreslerin yüzde 80'inin bir DHCP sunucusu, kalan yüzde 20'nin de ikinci sunucu tarafından dağıtılmasını sağlamaktır.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler