DHCP Sunucusu hizmeti küme durumunu algılayan bir uygulamadır. Küme hizmetinin kullanımıyla bir DHCP sunucu kümesini dağıtarak, ek DHCP (veya MADCAP) sunucu güvenirliği uygulayabilirsiniz.

DHCP küme desteğini kullanarak, daha etkin bir hataya dayanıklılık elde edecek şekilde, DHCP sunucusu yük devretmesinin yerel bir yöntemini uygulayabilirsiniz. Ayrıca DHCP sunucu kümelendirmesini, kapsam yapılandırma bölmesini kullanma gibi, uzak bir yük devretme yapılandırmasıyla birleştirerek hata dayanıklılığını geliştirebilirsiniz.

DHCP kümeli kaynak kurulumu için gereksinimler

DHCP Sunucusu hizmeti sunucu kümesi içinde kullanıldığında, şu kaynak türlerini gerektirir:

  • Disk

  • IP adresi

  • Ad

Bu tür yapılandırmada, Küme Yöneticisi aracını kullanarak IP adres kaynağı için sanal bir IP adresi tanımlanır. Bu adres başka bir DHCP sunucusunun sağladığı değil, statik bir IP adresi olmalıdır.

DHCP Sunucusu hizmeti daha sonra bu sanal IP adresine bağlanır. Bu IP adresi daha sonra, doğru çalışabilmesi ve ağdaki istemcilere hizmet sağlayabilmesi için Active Directory içindeki DHCP Sunucusu'nu yetkilendirmek üzere kullanılmalıdır.

Küme yapılandırması kullanılarak sanal IP ayarlandıktan sonra, her bir düğüme (kümedeki bir sunucudur) yüklenmiş ağ bağdaştırıcısı için bir IP adresi yapılandırması gereklidir. DHCP Sunucusu hizmeti bağdaştırıcı IP adreslerine bağlanmadığından, bunları DHCP üzerinden sağlayabilir veya statik olarak yapılandırabilirsiniz. Statik yapılandırmayı kullanıyorsanız, birbirine bağlı (düğümden düğüme bağlı) her ağ bağdaştırıcısı çiftinin IP adresleri aynı alt ağa ait olmalıdır.

Ağ Merkezi'ndeki TCP/IP özellikleri kullanılarak statik olarak yapılandırılmış adresler DHCP konsolundaki sunucu bağlama özellikleri üzerinden de görüntülenebilir. Ancak bir DHCP sunucu kümesi için bu görünümlerde bulunan bağlama bilgileri sunucu kümesi için kullanılan sanal IP adresine karşılık gelmez. Bu yüzden bu ayarlar geçerli değildir.

DHCP küme sunucusu için bir kapsam oluşturulduğunda, bu küme bağlamında kullanılan sanal IP adresleri, istemcilere dağıtılmamaları için dışarıda tutulmalıdır. Buna ek olarak, paylaşılan diskte Küme Yöneticisi aracını kullanarak veritabanı yolunu, denetim günlük dosyası yolunu ve veritabanı yedekleme yolunu yapılandırmalısınız.

Not

DHCP Sunucusu hizmetinin dayandığı Jet veritabanı küme uyumlu değildir. Kümeli DHCP veritabanı DHCP Sunucusu hizmeti için erişilemez olursa, hizmet binlerce ESENT uygulama günlük hatası raporlar ve kümenin verdiği DHCP hizmeti kesilir.

Not

   Yalnızca uzak bilgisayarlara dağıtılan DHCP sunucu kümelerini uzaktan yönetmeniz gerekiyorsa, bunu yapmak için Küme Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler