Üst kapsam, Windows Server 2008 çalıştıran Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucularının yönetimine ilişkin bir özelliktir; bir üst kapsam DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeni kullanılarak oluşturulup yönetilebilir. Üst kapsam kullanarak birden fazla kapsamı tek bir yönetim varlığı olarak gruplandırabilirsiniz. Bu özellik ile DHCP sunucusu şunları yapabilir:

 • Birden fazla mantıksal IP ağının kullanıldığı tek bir fiziksel ağ kesiminde (tek bir Ethernet LAN kesimi gibi) DHCP istemcilerini destekleyebilir. Her fiziksel alt ağ veya ağ üzerinde birden fazla mantıksal IP ağı kullanıldığında, bu tür yapılandırmalar genelde çoklu ağ olarak adlandırılır.

 • DHCP ve BOOTP geçiş aracılarının uzak ucunda bulunan uzak DHCP istemcilerini destekleyebilir (geçiş aracısının uzak ucundaki ağın, çoklu ağları kullandığı durumlarda).

Çoklu ağ yapılandırmalarında, ağınızda kullanılan IP adreslerinin bağımsız kapsam aralıklarını gruplandırmak ve etkinleştirmek için DHCP üst kapsamlarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde, DHCP sunucusu birden fazla kapsamda kiraları etkinleştirip tek bir fiziksel ağdaki istemcilere sağlayabilir.

Üst kapsamlar, çoklu ağlar için belirli türdeki DHCP dağıtım sorunlarını çözebilir. Aşağıdakileri içeren durumlar da buna dahildir:

 • O an etkin olan kapsama ilişkin kullanılabilir adres havuzu neredeyse tükenmiştir ve ağa daha fazla bilgisayar eklenmesi gerekmektedir. Özgün kapsam, belirtilen bir adres sınıfına sahip tek bir IP ağı için adreslenebilir aralığın tamamını içermektedir. Aynı fiziksel ağ kesiminde adres alanını genişletmek için başka bir IP adresi aralığı kullanmanız gerekmektedir.

 • İstemcilerin zaman içinde yeni bir kapsama geçirilmesi gerekmektedir (varolan bir etkin kapsamda kullanılan adres aralığındaki geçerli IP ağını, bir başka IP adresi aralığını içeren yeni bir kapsam olarak yeniden numaralandırmak gibi).

 • Ayrı mantıksal IP ağlarını yönetmek için aynı fiziksel ağ kesiminde iki DHCP sunucusu kullanmak istiyorsunuz.

Çoklu ağlar için üst kapsam yapılandırmaları

Aşağıdaki bölümde, başlangıçta tek bir fiziksel ağ kesimi ve tek bir DHCP sunucusundan oluşan basit bir DHCP ağının, çoklu ağ yapılandırmaları desteği için üst kapsamları kullanacak şekilde nasıl genişletileceği gösterilmektedir.

Örnek 1: Yönlendirilmemiş DHCP sunucusu (üst kapsamdan önce)

Bu örnekte, tek DHCP sunuculu küçük bir yerel ağ (LAN) tek bir fiziksel alt ağı (A Alt Ağı) desteklemektedir. Bu yapılandırmadaki DHCP sunucusunun işlevi, bu aynı fiziksel alt ağ üzerinde bulunan istemcilere adres kiralamakla sınırlıdır.

Aşağıdaki resimde bu örnek ağın ilk durumu gösterilmektedir. Bu noktada hiçbir üst kapsam eklenmemiştir ve A Alt Ağı'ndaki tüm DHCP istemcilerine hizmet vermek üzere tek bir kapsam (Kapsam 1) kullanılmaktadır.

Tek alt ağ ve DHCP sunucusu (üst kapsamdan önce)

Örnek 2: Yerel çoklu ağları destekleyen yönlendirilmemiş DHCP sunucusu için üst kapsam

DHCP sunucusunun bulunduğu ağ kesimi olan A Alt Ağı'ndaki istemci bilgisayarlar için uygulanan çoklu ağları eklemek isterseniz, özgün kapsamı (Kapsam 1) ve destek sağlamanız gereken mantıksal çoklu ağlara ilişkin ek kapsamları (Kapsam 2 ve Kapsam 3) üye olarak içeren bir üst kapsam yapılandırabilirsiniz.

Bu resimde, DHCP sunucusu ile aynı fiziksel ağdaki (A Alt Ağı) çoklu ağları destekleyecek kapsam ve üst kapsam yapılandırması gösterilmektedir.

Yönlendirilmemiş DHCP sunucusu için üst kapsam

Örnek 3: Uzak çoklu ağları destekleyen geçiş aracısına sahip yönlendirilmiş DHCP için üst kapsam

A Alt Ağı'ndaki DHCP sunucusuna göre yönlendiricinin diğer tarafından bulunan uzak ağ kesimi olan B Alt Ağı'ndaki istemci bilgisayarlar için uygulanan çoklu ağları eklemek için, uzak destek sağlamanız gereken mantıksal çoklu ağlara ilişkin ek kapsamları (Kapsam 2 ve Kapsam 3) üye olarak içeren bir üst kapsam yapılandırabilirsiniz.

Çoklu ağlar, uzak ağ (B Alt Ağı) için olduğundan, özgün kapsamın (Kapsam 1) eklenen üst kapsamın bir parçası olması gerekmez.

Bu resimde, DHCP sunucusundan uzakta bulunan uzak fiziksel ağdaki (B Alt Ağı) çoklu ağları destekleyecek kapsam ve üst kapsam yapılandırması gösterilmektedir. DHCP sunucularının uzak alt ağlardaki istemcileri desteklemesi için DHCP geçiş aracısı kullanılır.

Yönlendirilmiş DHCP sunucusu için üst kapsam

Üst kapsam oluşturma

Bu yordamı kullanarak bir DHCP üst kapsamı oluşturabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik Administrators veya DHCP Administrastors grubunun üyesi olmaktır.

Üst kapsam oluşturmak için
 1. DHCP ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında, yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu tıklatın.

 3. Eylem menüsünde Yeni Üst Kapsam seçeneğini tıklatın.

  Bu menü seçeneği yalnızca, DHCP sunucusunda, o anda üst kapsamın parçası olmayan en az bir kapsam oluşturulmuşsa görünür.

 4. Yeni Üst Kapsam Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler