Windows Server® 2008 işletim sisteminde, DHCP sunucuları için yetkilendirme sağlamak için DHCP Sunucu hizmeti Active Directory ile tümleşiktir. Bir ağda bulunan yetkilendirilmemiş bir DHCP sunucusu yanlış adresleri ve yapılandırma seçeneklerini ayırarak ağ işlemlerini bozabilir. Etki alanı denetleyicisi veya Active Directory etki alanının üyesi olan bir DHCP sunucusu yetkilendirilmiş sunucuların listesini (IP adresleriyle tanımlanmış) Active Directory'ye sorar. Kendi IP adresi yetkili DHCP sunucularının listesinde yoksa, DHCP Sunucu hizmeti başlangıç dizisini tamamlamaz ve otomatik olarak kapatılır.

Bu Active Directory ortamında sunucuyu yetkilendirmeden önce DHCP sunucusu yüklemeye ve yapılandırmaya çalışan ağ yöneticilerinin karşılaştığı ortak bir sorundur.

Active Directory etki alanının üyesi olmayan bir DHCP sunucusu için, DHCP Sunucu hizmeti DHCP sunucularının yüklendiği ve yapılandırıldığı kök Active Directory etki alanı hakkında bilgi istemek için bir yayın DHCPInform iletisi gönderir. Ağdaki diğer DHCP sunucuları,sorgulama yapan DHCP sunucusunun Active Directory kök etki alanını bulmak için kullandığı bilgileri içeren bir DHCPAck iletisiyle yanıt verir. Başlatılan DHCP sunucusu daha sonra Active Directory'den yetkili DHCP sunucularının listesini sorgular ve yalnızca kendi adresi listede varsa DHCP Sunucu hizmetini başlatır.

Yetkilendirme Nasıl Çalışır?

DHCP sunucu bilgisayarlarının yetkilendirme işlemi ağınızdaki sunucunun yüklü olduğu role bağlıdır. Her sunucunun yüklenebileceği üç sunucu türü rolü vardır:

  • Etki alanı denetleyicisi -- Active Directory veritabanının kopyasını tutar ve işletir, etki alanı kullanıcıları ve bilgisayarları için güvenli hesap yönetimini sağlar.

  • Üye sunucu -- Bilgisayar bir etki alanı denetleyicisi gibi çalışmaz Active Directory veritabanında bir üyelik hesabının olduğu etki alanına katılmıştır.

  • Tek başına çalışan sunucu -- Bilgisayar etki alanında bir etki alanı denetleyicisi veya üye sunucu olarak çalışmaz. Bunun yerine, sunucu bilgisayarı, diğer bilgisayarlar tarafından paylaşılabilecek şekilde belirtilen bir çalışma grubu adıyla ağa tanıtılır, ancak paylaşılan etki alanı kaynaklarına güvenli oturum açma erişimi sağlamak için değil, yalnızca bilgisayar gözatma amaçları için kullanılır.

Active Directory'yi dağıtırsanız, DHCP sunucusu olarak çalışan tüm bilgisayarlar yetkilendirilebilmesi ve istemcilere DHCP hizmeti sağlamak için ya etki alanı denetleyicisi ya da etki alanı üye sunucusu olmalıdır.

Önerilmemesine rağmen, yetkili DHCP sunucularının bulunduğu alt ağda olmadığı sürece, tek başına çalışan sunucuyu DHCP sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Tek başına çalışan bir DHCP sunucusu aynı alt ağda yetkili bir sunucu algılarsa, DHCP istemcilerine IP adresi kiralamayı otomatik olarak durdurur.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler