Geçiş aracısı farklı alt ağlardaki istemciler ve sunucular arasında DHCP/BOOTP iletilerinin geçişini sağlayan küçük bir programdır. DHCP/BOOTP geçiş aracıları DHCP ve BOOTP standartlarının bir parçasıdır ve protokol tasarımı ve ilgili davranışları tanımlayan standart belgeler olan Açıklama İsteği'ne göre (RFC) işlev yapar.

TCP/IP ağlarında, alt ağ denilen farklı fiziksel ağ kesimlerinde kullanılan donanım ve yazılımları birbirine bağlamak ve alt ağlar arasında IP paketlerini iletmek için kullanılır. Birden fazla alt ağ üzerinde DHCP hizmetini desteklemek ve kullanmak için, her alt ağı bağlayan yönlendiriciler, RFC 1542'de tanımlanan DHCP/BOOTP geçi aracısı özellikleriyle uyumlu olmalıdır.

RFC 1542 ile uyumlu olmak ve geçiş aracısı desteği sağlamak için, her yönlendirici BOOTP ve DHCP protokol iletilerini tanıyabilmeli ve uygun şekilde işlemelidir (geçiş). Yönlendiriciler DHCP iletilerini BOOTP iletisi olarak yorumladığı için (aynı UDP bağlantı noktası numarasından gönderilen bir UDP iletisi ve içeren paylaşılan ileti yapısı), BOOTP geçiş aracısı özelliği normal olarak ağdan gönderilen DHCP ve tüm BOOTP paketlerinin geçişini sağlar.

Yönlendirici DHCP/BOOTP geçiş aracısı olarak işlev yapamıyorsa, her alt ağ kendi DHCP sunucusuna veya bu alt ağda geçiş aracısı olarak görev yapabilecek başka bir bilgisayara sahip olmalıdır. Yönlendiricilerin DHCP/BOOTP geçişini desteklemek için yapılandırılması gerçekleştirilemeyecek veya mümkün olmadığı durumlarda, Windows Server® 2008 çalıştıran bir bilgisayarı DHCP Geçiş Aracısı hizmetini yükleyerek bir geçiş aracısı olarak görev yapması için yapılandırabilirsiniz.

Çoğu durumda, yönlendiriciler DHCP/BOOTP geçişini destekler. Yönlendiricileriniz desteklemiyorsa, bu özelliği destekleyen bir yazılım veya ürün bilgisi yükseltmesinin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için donanım yönlendirici üreticinize veya sağlayıcınıza başvurun.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler