Aşağıdakiler DHCP Sunucu rolünün güvenliğini, güvenirliğini ve yönetilebilirliğini artırabilecek görevlerdir. Bu görevlerin çoğu DHCP'yi, Active Directory (AD) veya Ağ Erişim Koruması (NAP) gibi, diğer Windows Server® 2008 teknolojisi veya özelliğiyle birlikte yapılandırmayı içerir ve DHCP altyapısını en yüksek etkinlik için nasıl tasarlayabileceğini açıklar:

Ek Bilgiler

DHCP ve sunucu rolleriyle ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler