Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Grup kapsamını değiştirme

Windows arabirimini kullanarak grup kapsamını değiştirmek için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacında, kapsamını değiştirmek istediğiniz grubun bulunduğu klasörü tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\folder that contains the group

 3. Ayrıntılar bölmesinde, bir grubu sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Genel sekmesinde, Grup kapsamı'nın altında grup kapsamını seçin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Grup kapsamlarını yalnızca, etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 yerel veya daha yüksek olarak ayarlandığında değiştirebilirsiniz.

 • Bir grubun kapsamını evrenselden etki alanı yerel olarak değiştirme işlemi yalnızca, genel bir katalog sunucusunda yapılabilir. Etki alanı denetleyicisi genel bir katalog sunucusunda değilse bir hata iletisi görüntülenir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Grup Kapsamını Değiştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138380 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırını kullanarak grup kapsamını değiştirmek için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsmod group <GroupDN> -scope {L|G|U}

Parametre Açıklama

<GroupDN>

Kapsamın değiştirileceği grup nesnesinin ayırt edici adlarını belirtir.

{L|G|U}

Grup kapsamının yerel (L), genel (G) veya evrensel (U) olarak ayarlandığını belirtir. Etki alanı işlev düzeyi hala Windows 2000 karma ise, evrensel kapsam desteklenmez. Ayrıca, bir etki alanı yerel grubu, genel gruba veya bir genel grup etki alanı yerel grubuna dönüştürülemez.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsmod group /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Grup kapsamlarını yalnızca, etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 yerel veya daha yüksek olarak ayarlandığında değiştirebilirsiniz.

 • Bir grubun kapsamını evrenselden etki alanı yerel olarak değiştirme işlemi yalnızca, genel bir katalog sunucusunda yapılabilir. Etki alanı denetleyicisi genel bir katalog sunucusunda değilse bir hata iletisi görüntülenir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Grup Kapsamını Değiştirme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138380 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler